Design Thinking.

Design Thinking.
Poznaj tajemnice najlepszych innowatorów.

Wybierz gdy:

Chcesz dostosować pomysły do realnych potrzeb klientów
Chcesz zaoszczędzić pieniądze poprzez szybkie i tanie prototypowanie i testowanie pomysłów
Chcesz zwiększyć potencjał innowacyjny organizacji

Opis.

Design Thinking jest metodą zyskującą na świecie coraz więcej uznania. Służy podniesieniu poziomu kreatywności w tworzeniu nowych produktów i procesów, ponosząc przy tym jak najniższe koszty. Design Thinking jest narzędziem, które pomaga tworzyć innowacje i ulepszenia istniejących produktów w taki sposób, żeby odpowiadały na faktyczne potrzeby potencjalnych i faktycznych użytkowników.

Odpowiednie zastosowanie procesu DT polega na:
- skupieniu się na konkretnych użytkownikach, a nie na „naszej” wizji świata;
- ciągłym odnoszeniu się do potrzeb użytkowników, a nie do „wydaje mi się”;
- generowaniu pomysłów w oparciu o zasady wspierania myślenia kreatywnego;
- szybkie i tanie prototypowanie, minimalizując koszty;
- natychmiastowe testowanie i uzyskiwanie informacji zwrotnej.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu: uczestnicy nie tylko dowiedzą się, jak wygląda proces Design Thinking, ale poznają i użyją technik i narzędzi niezbędnych w używaniu tej metody. Osoby szkolone przejdą przez cały proces DT, doświadczając z jednej strony procesu, a z drugiej strony wyciągając wnioski odnośnie użyteczności poszczególnych narzędzi używanych w DT.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu Design Thinking.
Zapisz się na szkolenie

Czego się nauczysz:

Poznasz proces Design Thinking
Poznasz techniki i narzędzia wspierających proces kreatywny
Nabędziesz umiejętności dostosowania procesu DT do kontekstu biznesowego
Zrozumiesz kiedy warto stosować proces DT, a kiedy inne podejścia do rozwiązywania problemów
Zdobędziesz umiejętności koncentrowania się na potrzebach użytkowników
Zdobędziesz wiedzę jak dobierać odpowiednie narzędzia
Zrozumiesz, że DT nie jest związany z żadną z metod zarządzania
Poznasz odpowiedź na pytanie „Kiedy stosować Design Thinking?

doświadczony trener

dużo praktycznych przykładów

angażujące ćwiczenia

Skorzystaj, ze szkolenia
w wersji on-line.
W trakcie sesji pracujemy na żywo gdzie widzisz wszystkich uczestników spotkania w wirtualnym pokoju
Dodatkowym atutem są wirtualne ankiety oraz tablice, na których trener może narysować przykład lub pokazać bardziej złożony problem
W trakcie spotkania cały czas możesz zadawać pytania oraz się konsultować
Otrzymasz dedykowane materiały w formacie pdf przed spotkaniem
Długość poszczególnych modułów jest dostosowana do pracy zdalnej i będą zaplanowane odpowiednie przerwy żeby się odpowiednio zregenerować
Jeśli coś będzie wymagać wyjaśnienia trener będzie dostępny po spotkaniu na dodatkowe wyjaśnienie
Ustaliliśmy z naszymi współdomownikami, dziećmi, psami i kotami, że nie będą nam przeszkadzać w trakcie sesji
PROGRAM SZKOLENIA.
Design Thinking
DZIEŃ 1
9:00 - 9:20

Rozpoczęcie szkolenia:

 • oczekiwania
 • kontrakt
 • agenda

 

9:20 - 9:40

Wprowadzenie do Design Thinking

 • czym jest
 • kiedy stosować
 • jak połączyć z innymi procesami w firmie
9:40 - 10:50

Empatia

 • czym jest empatia, 
 • empatia w procesie Design Thinking, 
 • narzędzia służące empatii, 
 • wprowadzenie do przeprowadzania wywiadów
10:50 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:30

Empatia

 • przeprowadzanie wywiadów,
 • persony,
 • moodboard,
 • mapa empatii
 • podsumowanie
12:30 - 13:10

Przerwa na lunch

13:10 - 15:00

Diagnoza potrzeb:

 • czym są potrzeby
 • etapy procesu Diagnozy potrzeb
 • tworzenie Zagadnienia procesowego jako punkt docelowy Diagnozy potrzeb
15:00 - 15:10

Przerwa kawowa

15:10 - 17:00

Generowanie pomysłów

 • etapy procesu Generowania pomysłów
 • podsumowanie poznanego procesu DT
DZIEŃ 2
9:00 - 9:30

Rozpoczęcie dnia szkoleniowego:

 • przypomnienie dnia poprzedniego
9:30 - 9:50

Prototypowanie

 • wprowadzenie
 • rodzaje prototypów
 • sens prototypowania i testowania
9:50 - 10:30

Prototypowanie

 • stworzenie pierwszego prototypu wybranego rozwiązania
10:30 - 10:40

Przerwa kawowa

10:40 - 11:10

Testowanie:

 • Prezentacje prototypów z feedbackiem z grupy
11:10 - 11:40

Testowanie:

 • wprowadzenie do testowania i zbierania informacji zwrotnej
 • metody zbierania informacji zwrotnej
 • rodzaje testów i testerów
11:40 - 12:30

 Prototypowanie i Testowanie

 • stworzenie ulepszone/nowej wersji prototypu „po teście” i poddanie go testowi
12:30 - 13:10

Przerwa na lunch

13:10 - 13:50

Podsumowanie procesu Design Thinking

 • przypomnienie przebiegu
 • sposoby zastosowania w praktyce zawodowej
 • ćwiczenie: zrób listę 3 tematów, w których mógłbyś/mogłabyś posłużyć się procesem DT
14:30 - 14:40

Przerwa kawowa

14:40 - 15:20

Planowanie procesu DT dla wybranego zagadnienia (w grupach), w oparciu o model DT

15:20 - 15:40

Prezentacje planów

15:40 - 16:20

BONUS

 • Dynamika pracy zespołów – energizery
16:20 - 17:00

Zamknięcie szkolenia:

 • podsumowanie oczekiwań
 • ankiety poszkoleniowe
  certyfikaty
 • pożegnanie uczestników

Cena szkolenia

3500 zł brutto ( 0 zł brutto z refundacją 100 %)
W cenie: 2 dni szkolenia, certyfikat, materiały szkoleniowe, catering w dniach szkolenia

Chcesz uzyskać 100 % refundacji!
Zapraszamy do kontaktu.

Nazwa szkolenia: Design Thinking

Cena: 3500 zł brutto ( 0 zł brutto z refundacją 100 %)
W cenie: 2 dni szkolenia, certyfikat, materiały szkoleniowe, catering w dniach szkolenia