Trello – narzędzie od zarządzania projektem

korzyści:

 • Kiedy i jak wskazywać problemy oraz ryzyka, żeby unikać pożarów.
 • Jak komunikować się w obrębie zadań żeby spotkania kończyły się na czas.
 • Jak zatwierdzać odbiór zadania, żeby było wiadomo co zostało jeszcze do zrobienia.
 • Jak wykorzystać aplikację Trello w praktyce.
 • Jak zorganizować swoje miejsce pracy, żeby nie utonąć w setkach maili.
 • Jak synchronizować zadania w zespole.
 • Jak nadawać priorytety i ustalać terminy.
 • Jak śledzić postęp pracy.
 • Jak organizować swoją pracę, żeby mieć więcej czasu na kwestie strategiczne.

znajdź termin
w Calendly

Czy potrzebujecie skuteczniej zarządzać zadaniami w zespole? Czy odnosicie wrażenie, że jest dużo pomysłów i dyskusji natomiast brakuje konkretnych rezultatów, które można dostarczyć do klientów? Często zdarza się, że pracownicy dosłownie toną w mailach i ciężko skupić się na priorytetach bo jest bardzo wiele rozproszeń. Do tego pojawia się problem braku kontroli nad tym co jest najważniejsze i nad czym kto teraz pracuje. Trello przydaje się w dynamicznych i kreatywnych zespołach, które są nastawione na osiąganie celów.

Szkolenie pokazuje jak zastosować proste i popularne narzędzie Trello do zarządzania projektami i zadaniami w projektach. Uczestnicy poznają kluczowe reguły techniki przepływu pracy opartej o tablicę Kanban i następnie tworzą własne tablice w aplikacji Trello w formie ćwiczeń. Każde kolejne ćwiczenie pokazuje sposób używania w pracy zespołowej.

Logistyka

 • 1 dzień,
 • grupa 5 – 15 osób

PROGRAM SZKOLENIA

Wizualizacja przepływu i ciągłe doskonalenie:

 • Wizualizacja zadań do wykonania na tablicy Kanban.
 • Optymalizacja ilości pracy w toku (WIP).
 • Ustalanie przejrzystych reguł.
 • Zarządzanie przepływem zadań.
 • Używanie informacji zwrotnej.
 • Wspólne doskonalenie procesu.

Wprowadzenie do narzędzia Trello:

 • Tworzenie tablic i kart zadań.
 • Przydzielanie odpowiedzialności dla uczestników projektu.
 • Rozwiązywanie problemów oraz ryzyk w projektach.
 • Triki ułatwiające pracę w zespole.
 • Opcje dodatkowe i funkcje budowania przyjaznego środowiska pracy.
 • Ustalanie odpowiedniej ilości kolumn.

Prowadzenie projektu i komunikacja w Trello:

 • Komunikacja w obrębie zadań.
 • Planowanie oraz odbiór zadań.
 • Podsumowanie projektu i sprawdzanie postępu prac.
 • Automatyzacja pracy i wykorzystanie przydatnych skrótów.
 • Zabezpieczanie danych w aplikacji (bezpieczeństwo i poufność)

Cel szkolenia:

Jasny podział obowiązków w zespole i dotrzymywanie terminów.

Forma merytoryczna:

 • symulacja projektu,
 • warsztat
 • case-study
 • panel dyskusyjny