Retrospektywa
zespołu.

Retrospektywa zespołu
Mistrzowie nigdy nie rezygnują, a ci co rezygnują nigdy nie zostają mistrzami.

Wybierz gdy:

Pracujecie projektowo i chcecie usprawnić współpracę
Szukasz pomysłów na rozwój zespołu
Pojawiają się problemy w komunikacji i realizacji zadań

Opis.

Ze skuteczną pracą projektową jest jak z dietą, jeśli chcesz mieć konkretne rezultaty potrzebujesz konsekwentnie trzymać się ustalonych reguł i robić przeglądy nawyków, żeby sprawdzać czy osiągasz zamierzony rezultat. Podobnie jest z rozwojem firmy, po wdrożeniu narzędzia i reguł zarządzania projektami kluczowe jest, aby ten system kwartalnie przeglądać i zapewniać, że działa poprawnie. Celem Retrospektywy jest ciągłe doskonalenie sposobu pracy projektowej. Konkretne elementy warsztatów będą przygotowywane zgodnie z zaobserwowanymi potrzebami.
Zapisz się na szkolenie

KLUCZOWE KORZYŚCI:

Przegląd narzędzia projektowego i przeciwdziałanie pojawianiu się bałaganu
Wdrożenia usprawnień i pomysłów, tak żeby zespół pracował coraz sprawniej
Konsultacje dla koordynatorów, managerów i nowych pracowników
Przekazywanie praktycznych trików, jak pracować projektowo mądrzej, a nie więcej
PRZYKŁADOWY PROGRAM WARSZTATU:
09:00 - 10:00

Narada z Koordynatorem i Zarządem

  • Omówienie sytuacji w zespole
  • Konsultacje dotyczące rozwoju oraz kluczowych wyzwań
  • Analiza stanu narzędzia projektowego
10:00 - 13:00

Retrospektywa zespołowa

  • Omówienie z zespołem problemów związanych z pracą projektową
  • Analiza potrzeb i pomysłów do usprawnień
  • Przegląd Reguł Zarządzania Projektami i ustalenia aktualizacji
POMIAR REZULTATÓW:

Jednym z kluczowych wyzwań jakiegokolwiek programu rozwojowego jest pomiar jego faktycznych rezultatów. W tym celu opracowaliśmy autorską metodę pomiaru stanu organizacji projektowej, obejmującą kluczowe obszary skutecznego zespołu projektowego.

WIZJA

Czyli w jaki sposób definiowane są i przekazywane założenia, cele oraz strategia nakierowana na dostarczanie rezultatów.

NARZĘDZIA

Czyli w jaki sposób zapewniony jest przejrzysty dostęp do potrzebnych procedur, procesów oraz narzędzi ze szczególnym naciskiem na skuteczną wymianę informacji.

REZULTATY

Czyli jak bardzo skutecznie osiągane są wyznaczone cele z uwzględnieniem potrzeb wszystkich kluczowych interesariuszy.

LUDZIE

Czyli jaki jest poziom zadowolenia członków zespołu, który wyznacza poziom energii do realizacji programu rozwojowego oraz wdrażania zmian.

Wykres

Wykres śledzenia mierników organizacji w trakcie programu rozwojowego na przykładzie jednego z naszych klientów:

Wykres pokazuje wyniki przeprowadzonej anonimowej ankiety wśród grupy pracowników w organizacji na przełomie roku od 01-01-2018 do 01-04-2019, w którym pokazane jest na podstawie oceny pracowników czy firma osiągnęła założone cele, czy firma ma narzędzia do zarządzania i czy są one efektywne, czy pracownicy pracują na priorytetach i jaka jest ich ostatecznie satysfakcja z pracy w projektach i zadaniach jakie wykonują.

Cena szkolenia

Wycena indywidualna

Trener

Błażej Goraj

Project Management Expert z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, który pomaga sprawnie osiągać rezultaty. Od ponad 10 lat prowadzi praktyczne warsztaty z obszaru zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania zwinnego (Agile/Scrum), motywacji zespołów projektowych oraz budowania biur zarządzania projektami (PMO).
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach takich jak: Hewlett-Packard, Mondelez International, Electronic Data Systems, gdzie tworzył i zarządzał zespołami kierowników programów i projektów obejmujących region Europy Centralnej i Wschodniej. Był odpowiedzialny między innymi za portfel projektów outsourcingowych, który obejmował kontrakty o wartości powyżej $100.000.000.
Certyfikowany trener zarządzania projektami z ramienia stowarzyszenia IPMA, posiada certyfikaty zawodowe z zarządzania projektami: PMP, PRINCE2, AgilePM oraz IPMA. Biegle włada językiem angielskim i świadczy konsulting i szkolenia w tym języku. Asesor w międzynarodowym konkursie na najdoskonalej zarządzany projekt, odwiedził wiele krajów oceniając projekty w tym: Włochy, Holandię, Chiny.

Nazwa szkolenia: Retrospektywa zespołu

Cena: Wycena indywidualna