Indywidualny raport stylów myślenia i działania

Dla każdego z uczestników przeprowadzamy diagnozę stylów działania oraz myślania mającą pogłebić zrozumienie, świadomość oraz kooperację w zespole.
Raport jest opracowanym w Polsce i przystosowanym do polskich realiów badaniem, które wyraźnie poprawia komunikację w zespole. Ma zastosowanie w sprzedaży, rekrutacji oraz pracy indywidualnej i grupowej.
Dzięki temu badaniu osoba poznaje swój naturalny sposób myślenia i działania, pokazuje jak najlepiej wykorzystać wrodzone umiejętności w pracy, w relacjach i rozwoju osobistym. Ponadto dyrektor, menedżer, kierownik projektu będzie potrafił przydzielić pracownikowi odpowiednie stanowisko pracy, dowie się jak motywować swoich współpracowników do pracy bazując na ich potrzebach, marzeniach, ambicjach, zamiast posługiwać się wyłącznie systemem kar i nagród (często nieskutecznym). Na podstawie indywidualnych raportów stylów myślenia i działania można również wykonać raport zespołowy.

Nazwa szkolenia: Raport FRIS

Cena: