Diagnoza zespołu.

Diagnoza zespołu.
Znajdź dźwignie do rezultatów.

Wybierz gdy:

zespół jest bardzo zajęty i brakuje czasu na szkolenia
komunikacja w zespole szwankuje i są różne punkty widzenia
chcesz dobrze wydać pieniądze na przyszłe szkolenia

Opis:

Nim zaczniemy się szkolić, warto zapytać ludzi co ich naprawdę boli i czego potrzebują. Burza mózgów wyłoni najlepsze pomysły na tu i teraz. Trener zbierze wszystko w mapę konkretnych pomysłów wraz z priorytetami. Diagnoza to doświadczenie zespołowe, w którym każdy ma szansę wpłynąć na losy firmy. Kluczem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie co mamy zrobić, żeby projekty dawały spodziewane rezultaty, a zaangażowani ludzie byli zadowoleni.
Umów się na Diagnozę

REZULTATY:

Dowiesz się co jest kluczowe dla rozwoju organizacji projektowej
Wypracujesz z zespołem pomysły, które zaangażują do działania
Zbudujesz mapę pomysłów, które usprawnią pracę
Dostrzeżesz mocne strony zespołu i potrzeby pracowników
Poznasz strony do rozwoju i pomysły na ich realizację
szybko i konkretnie dowiesz się o potrzebach swoich pracowników
inspiracja do usprawnień
oszczędność na kosztach szkoleń

Określone potrzeby pracowników

Inspiracja do usprawnień

Oszczędność na kosztach szkoleń

Skorzystaj, ze szkolenia
w wersji on-line.
W trakcie sesji pracujemy na żywo gdzie widzisz wszystkich uczestników spotkania w wirtualnym pokoju
Dodatkowym atutem są wirtualne ankiety oraz tablice, na których trener może narysować przykład lub pokazać bardziej złożony problem
W trakcie spotkania cały czas możesz zadawać pytania oraz się konsultować
Otrzymasz dedykowane materiały w formacie pdf przed spotkaniem
Długość poszczególnych modułów jest dostosowana do pracy zdalnej i będą zaplanowane odpowiednie przerwy żeby się odpowiednio zregenerować
Jeśli coś będzie wymagać wyjaśnienia trener będzie dostępny po spotkaniu na dodatkowe wyjaśnienie
Ustaliliśmy z naszymi współdomownikami, dziećmi, psami i kotami, że nie będą nam przeszkadzać w trakcie sesji
PROGRAM SZKOLENIA.
Diagnoza zespołu
PROGRAM
  • Analiza stanu organizacji projektowej i jej kluczowych potrzeb
  • Poszukiwanie pomysłów
  • Wybór najlepszych pomysłów
  • Tworzenie mapy potrzeb i pomysłów w oparciu o 4 moce projektowe: Wizja, Narzędzia, Rezultaty, Ludzie.
  • Zidentyfikowanie mocnych stron zespołu i obszarów do rozwoju

cena szkolenia

Wycena indywidualna

Trener

Błażej Goraj

Project Management Expert z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, który pomaga sprawnie osiągać rezultaty. Od ponad 10 lat prowadzi praktyczne warsztaty z obszaru zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania zwinnego (Agile/Scrum), motywacji zespołów projektowych oraz budowania biur zarządzania projektami (PMO).
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach takich jak: Hewlett-Packard, Mondelez International, Electronic Data Systems, gdzie tworzył i zarządzał zespołami kierowników programów i projektów obejmujących region Europy Centralnej i Wschodniej. Był odpowiedzialny między innymi za portfel projektów outsourcingowych, który obejmował kontrakty o wartości powyżej $100.000.000.
Certyfikowany trener zarządzania projektami z ramienia stowarzyszenia IPMA, posiada certyfikaty zawodowe z zarządzania projektami: PMP, PRINCE2, AgilePM oraz IPMA.

Nazwa szkolenia: Diagnoza zespołu

Cena: Wycena indywidualna