Twierdza Poznań.

Twierdza Poznań.
Zbuduj najlepszą strategię przetrwania.

Wybierz gdy:

chcesz nauczyć się szybko uzgodnić strategię działania
preferujesz ciekawe zadania i działanie w grupie
lubicie angażujące ćwiczenia i działanie

Opis:

Klasyczna, sprawdzona i bardzo wysoko oceniana przez uczestników symulacja epidemii nieznanej choroby. Wojsko zamyka miasto i próbuje uratować pozostałych przy życiu ludzi przed agresywnymi zarażonymi. Trwają prace nad antidotum. Jednak nie wszystkim zależy na uratowaniu ludzi. Tempo wydarzeń zmusza do bardzo trudnych decyzji. Uczestnicy w trakcie rozgrywki mają za zadanie wypracować wspólną strategię działania w celu uratowania jak największej ilości ludzi.
Zapisz się na szkolenie

Czego się nauczysz:

Dowiesz się jak najlepiej budować strategię pracy zespołowej
Sprawdzisz mechanizmy budowania reguł
Nauczysz się planowania zadań i myślenia systemowego
Przetestujesz sposoby wdrażania innowacji
Dowiesz się jak współdziałać i budować konsensus
Zrozumiesz jak wybierać najlepsze pomysły w oparciu o różnorodność w zespole
Przećwiczyć wyciąganie wniosków i wdrażanie usprawnień
Nauczysz się jak komunikować się z zespołem podczas zachodzących zmian, uwzględniając potrzeby i oczekiwania wszystkich jego członków

Angażujący i praktyczny warsztat

Inspiracja do wdrożenia usprawnień

Doświadczony trener, który pomaga wyciągnąć najważniejsze wnioski

PROGRAM SZKOLENIA.
SYMULACJA PROJEKTU RAVEN
9:00 - 09:30

Wyjaśnienie celów i reguł symulacji

9:30 - 10:30

Rozpoczęcie akcji

  • Planowanie (praca ze strategią, ocena sytuacji, podejmowanie decyzji)
  • Stawianie celów i ustalanie priorytetów
  • Pomiar rezultatów, retrospektywa zespołowa
10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 12:00

Rozwój sytuacji

  • Przywództwo (przywództwo sytuacyjne, zarządzanie talentami, budowa kompetencji zespołu, zarządzanie pracą podwładnych)
  • Komunikacja w zespole (planowanie komunikacji, stawianie celów, monitorowanie, rozwiązywanie problemów, informacja zwrotna)
  • Zarządzanie zmianą, ryzykiem oraz problemami
12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 13:00

Metody usprawniania pracy projektowej

  • Rozumienie strategii i kaskadowania celów
  • Budowanie zaangażowania w zespole
  • Mediacje i negocjacje w zespole

Cena szkolenia

Wycena indywidualna

Trener

Błażej Goraj

Project Management Expert z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, który pomaga sprawnie osiągać rezultaty. Od ponad 10 lat prowadzi praktyczne warsztaty z obszaru zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania zwinnego (Agile/Scrum), motywacji zespołów projektowych oraz budowania biur zarządzania projektami (PMO).
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach takich jak: Hewlett-Packard, Mondelez International, Electronic Data Systems, gdzie tworzył i zarządzał zespołami kierowników programów i projektów obejmujących region Europy Centralnej i Wschodniej. Był odpowiedzialny między innymi za portfel projektów outsourcingowych, który obejmował kontrakty o wartości powyżej $100.000.000.
Certyfikowany trener zarządzania projektami z ramienia stowarzyszenia IPMA, posiada certyfikaty zawodowe z zarządzania projektami: PMP, PRINCE2, AgilePM, Scrum.org oraz IPMA.

Nazwa szkolenia: Twierdza Poznań

Cena: Wycena indywidualna