Turbo Talenty.

Turbo Talenty.
Znajdź ukryte predyspozycje do osiągania wspaniałych rezultatów.

Wybierz gdy:

chcesz zwiększyć skuteczność pracy zespołu
budujesz zespół i chcesz rekrutować odpowiednich ludzi
uczysz się poprzez interakcję i angażujące ćwiczenia

Opis:

Czasami trzeba wystartować od zera lub po prostu zrestartować Zespół. Po co? Po to żeby osiągnąć więcej wykorzystując nasze ukryte predyspozycje. Ten warsztat sprawi, że Twój zespół będzie lepiej realizował zadania w oparciu o swoje ukryte moce. Jak to zrobimy? Po pierwsze przeżyjemy dynamiczną symulację projektu, która pozwoli odkryć co kto potrafi robić najlepiej. Da ludziom szansę zaistnieć, wspierać się wzajemnie i cieszyć się rezultatem. Symulacja w pierwszej części warsztatu wzmocni poczucie jedności zespołu. W drugiej części dnia potwierdzimy predyspozycje każdego z uczestników w oparciu o sprawdzony model i prosty model FRIS. Dzięki temu każdy wyjdzie z konkretnym zrozumieniem co jest jego potencjałem i jak powinien go najlepiej używać we wspólnych projektach i przedsięwzięciach. Przygotuj się na intensywny warsztat i zabierz wygodne obuwie bo będzie trochę ruchu.
Zapisz się na szkolenie

Czego się nauczysz:

Zrozumiesz jak przejść z chaosu do porządku w pracy zespołowej.
Poznasz triki usprawniające codzienną komunikację w projekcie.
Zrozumiesz jak wybierać najlepsze pomysły w oparciu o różnorodność w zespole.
Dowiesz się jak rozumieć i doceniać różnorodne typy osobowości ludzi.
Nauczysz się jak najlepiej wykorzystywać potencjał pracowników w tych etapach projektu, w których dana osoba pracuje najefektywniej.
Zainspirujesz się do rozdzielania zadań w oparciu o naturalne preferencje i potencjały.

angażujacy i praktyczny warsztat

inspiracja do wdrożenia usprawnień

doświadczony trener, który pomaga wyciagnać najważniejsze wnioski

PROGRAM SZKOLENIA.
TURBO TALENTY
DZIEŃ 1
9:00 - 12:30

Symulacja Raven 13

 • Planowanie (praca ze strategią, ocena sytuacji, podejmowanie decyzji).
 • Stawianie celów i ustalanie priorytetów
 • Pomiar rezultatów, retrospektywa zespołowa
 • Przywództwo (przywództwo sytuacyjne, zarządzanie, talentami, budowa kompetencji zespołu, zarządzanie pracą podwładnych)
 • Komunikacja w zespole (planowanie komunikacji, stawianie celów, monitorowanie, rozwiązywanie problemów, informacja zwrotna)
 • Zarządzanie zmianą, ryzykiem oraz problemami
12:30 - 13:15

Przerwa na lunch

13:15 - 16:30

Mapa talentów

 •  Rola menedżera w tworzeniu Zespołu Projektowego
  (jak delegować, jak komunikować, jak organizować)
 • Autodiagnoza stylów poznawczych
 • Typologia stylów myślenia i stylów działania wg FRIS.
 • Czy powinnam/powinienem coś w sobie zmienić?
 • Style myślenia i działania przekładające się na pracę organizacji projektowej
 • Proces zespołowy a współpraca zespołowa
 • Podział zadań w grupie w oparciu o naturalne preferencje

Błażej Goraj

TRENER, MENTOR ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Project Management Expert z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, który pomaga sprawnie osiągać rezultaty. Od ponad 10 lat prowadzi praktyczne warsztaty z obszaru zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania zwinnego (Agile/Scrum), motywacji zespołów projektowych oraz budowania biur zarządzania projektami (PMO).
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach takich jak: Hewlett-Packard, Mondelez International, Electronic Data Systems, gdzie tworzył i zarządzał zespołami kierowników programów i projektów obejmujących region Europy Centralnej i Wschodniej. Był odpowiedzialny między innymi za portfel projektów outsourcingowych, który obejmował kontrakty o wartości powyżej $100.000.000.
Certyfikowany trener zarządzania projektami z ramienia stowarzyszenia IPMA, posiada certyfikaty zawodowe z zarządzania projektami: PMP, PRINCE2, AgilePM, Scrum.org oraz IPMA.

Katarzyna Kapłon-Zamęska

TRENER, MENTOR STYLÓW MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Psycholog zarządzania z ponad 25-letnim doświadczeniem pracy na stanowisku kierowniczym. Jako menedżer w firmie medycznej bezpośrednio zarządza grupą 40 kobiet w 18 oddziałach Firmy. Jej Osiągnięcia zawodowe to m.in.: zwielokrotnienie sprzedaży, udana zmiana kultury organizacyjnej ze zorientowanej wyłącznie na efekty na zorientowaną na rozwój potencjału ludzkiego, rozwój firmy w wyniku długotrwałych partnerskich relacji z klientami.
Od 25 lat jako szkoleniowiec oraz od 3 lat jako certyfikowany trener FRIS i coach Facylitator Action Learning pomaga swoim klientom rozwijać kompetencje komunikacyjne i sprzedażowe prowadząc warsztaty indywidualne i grupowe. W pracy trenera korzysta z metod opartych o najlepsze rezultaty wypracowane i wykorzystywane przez Konsultantów i Trenerów MATRIK oraz Trenerów Biznesu SET. Uczy jak zbudować prosperującą, odnoszącą sukcesy firmę poprzez utrzymanie trwałych, dobrych relacji biznesowych: z klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi. Mówca inspiracyjny organizacji Toastmasters International, prezes TM Business Club Poznań w latach 2018-2019. Pomaganie ludziom to nie tylko jej wielka pasja, ale również spełnienie marzeń. Mocno wierzy, że niezachwiana wiara w siebie, rzetelna wiedza biznesowa i solidna praca prowadzą wprost do sukcesu.

Nazwa szkolenia: Turbo Talenty

Cena: