Zwinne zarządzanie projektami (Agile / Scrum)


Agile/Scrum jest odpowiedzią na potrzebę przyspieszenia realizacji projektów, aby sprostać coraz szybszym zmianom rynkowym.

Liczba uczestników:

6-20

Czas trwania:

2 dni

Firmy zauważyły, że dokładanie procedur, narzędzi i systemów nie wspiera rozwoju i jest często kontrproduktywne. Dzięki prostocie i zdrowemu rozsądkowi Agile/Scrum, ludzie zaangażowani w projekt mają okazję wrócić do źródeł swoich talentów, tak aby z większym zaangażowaniem wykonywać swoją pracę. Uczestnicy szkolenia poznają nowoczesną metodę prowadzenia projektów, którą można stosować w dowolnej branży.

Program

Kluczowe zagadnienia


Wprowadzenie do metodyk zwinnych (Agile manifesto)

Zarządzanie wymaganiami wymaganiami klienta (User Stories, Epics)

Sprint zerowy, Sprint stabilizacyjny, Zakończenie sprintu przed czasem

Role i zakres odpowiedzialności (Product Owner, Scrum Master, The Team)

Metody szacowania (Story Points, Planning Poker)

Łączenie ról, Skalowanie zespołów

Zarządzanie projektem vs Zarządzanie produktem (cykl wytwórczy)

Monitorowanie przebiegu projektu, definicja prędkości zespołu (Sprint Burndown, Release Burndown)

Ustalanie czasu sprintu

Przebieg iteracji (sprintu), praktyki i rytuały

Narzędzia i artefakty Agile/Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog)

Planowanie produkcji

Efektywne retrospektywy

Adresaci

Dla kogo jest to szkolenie?


Menedżerowie oraz członkowie zespołów projektowych

Członkowie zespołów Scrumowych

Kierownicy projektów oraz liderzy zespołów

PMO, specjaliści i menedżerowie nadzorujący projekty

Pracownicy, którzy chcą przejść na zwinny model pracy

Kompetencje

Korzyści dla uczestników


Szybsze osiąganie wartości biznesowej w projektach

Wydajniejsza komunikacja pomiędzy ludźmi zaangażowanymi w projekt

Łatwiejsza umiejętność zarządzania celami i priorytetami

Bardziej optymalne wykorzystanie zasobów

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami


Marcin Kraczek

Koordynator programów rozwojowych

mail: marcin.kraczek@goraj.com
tel: +48 508 440 375

Data

08 Cze 2019 - 09 Cze 2019

Czas szkolenia

9:00 am - 5:00 pm

Lokalizacja

Poznań
ul. gen. Jana H. Dąbrowskiego 79A
Kategoria

Komentarze są wyłączone.

USŁUGI