Zarządzanie zmianą – jak projektowo przeprowadzić zmiany w organizacji


Akredytowane szkolenie Change Management jest zbiorem dodatkowych kompetencji, które wspierają ProjectManagera w skutecznym zarządzaniu projektem.

Liczba uczestników:

6-20

Czas trwania:

2 dni

Program szkolenia skupia się na czterech obszarach mocno powiązanych ze zmianą: ludzie, organizacja, zarządzanie interesariuszami i komunikacją oraz dobre praktyki. Uczestnicy zrozumieją zmianę i sposoby reagowania podczas zarządzania zmianą patrząc na cały proces z kilku punktówwidzenia – przede wszystkim z perspektywy reakcji ludzi (w tym interesariuszy) i dotychczasowegofunkcjonowania organizacji. Zostaną również wyposażeni w narzędzia, które pomogą im w efektywniejszym wpływaniu na te obszary, aby wspierały zmianę. Change Management, efektywniej, pewniej, bezpieczniej i z empatią odnajdą się w „nowym świecie”, akceptując z aprobatą nowe sposoby i kulturę pracy. Oznacza to, że zarządzanie zmianą tyczące się aspektów ludzkich zarządzanie projektami/programami i zawierawiedzę z zakresu umiejętności miękkich.

Ludzie nie tworzą wartości, ludzie są wartością – najważniejszą wartością w każdej organizacji, dla której zarządzanie zmianą zapewni wsparcie podczas wszystkich etapów procesu wdrażaniaprojektu. Jednak Change Management to coś więcej, niż tylko wsparcie. Jest to zestaw kompleksowych oraz wielostronnych praktyk, badań oraz doświadczeń opisujących cechy oraz typy przywódców, proces przeprowadzania zmian, krytyczne czynniki wpływające na zmianę oraz zachowanie człowieka podczas zmiany. Wiedza i doświadczenie zawarte w Change Management pochodzi m.in. z badań światowo rozpoznawalnych i szanowanych badaczy: Warren Bennis, Stephen Covey, David Kolb, Douglas McGregor, Kubler Ross, William Bridges, Meredith Belbin, Myers-Briggs, David Casey i innych.

Korzyści i zalety wynikające ze stosowania Change Management:

 • Uświadomienie procesu zmiany.
 • Poznanie charakterów osobowości wraz ze zdobyciem umiejętności ich identyfikacji w celu stosowania indywidualnego podejścia w procesie przeprowadzania zmiany.
 • Zrozumienie funkcji w zespole przeprowadzającym zmianę.
 • Podejmowanie trafniejszych decyzje odnoście podziału odpowiedzialności w procesie przeprowadzania zmiany w organizacji.
 • Określenie cech osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie zmiany tzw. liderów inicjatyw zmian.
 • Zdobycie wiedzy i narzędzi pozwalających na podniesienie efektywności i skuteczności procesu zmiany.

Adresaci

Dla kogo jest to szkolenie?


Osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą

Kierownicy/liderzy zmian w organizacji

Konsultanci zarządzania zmianą

Osoby chcące udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem

Kompetencje

Korzyści dla uczestników


Zdobycie wiedzy teoretycznej skutecznego realizowania zmiany

Poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany

Poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian

Zrozumienie procesu zmiany oraz tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie

Poznanie modeli osobowości ludzkich wraz z technikami ich identyfikacji

Uświadomienie sobie zależności miedzy zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostki oraz wpływu tej zmiany na ich otoczenie

Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management Foundation.

Harmonogram

Przebieg szkolenia


 1. Gra szkoleniowa Change Management Game: Bistro Rewolucja.
 2. Zmiana a Osoba.
 3. Zmiana a Organizacja.
 4. Angażowanie interesariuszy i Komunikacja.
 5. Zmiana w praktyce.
 6. Egzamin.

Szkolenie kończy się egzaminem


Egzamin Change Management Foundation

Czas trwania: 40 minut
Liczba pytań: 50 pytań jednookrotnego wyboru
Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi
Język: polski lub angielski

Certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy.

Egzamin Change Management Practitioner

Czas trwania: 150 minut
Forma: 4 obszary pytań odnoszących się do scenariusza (80 pytań)
Próg zdawalności: 50% zdobytych punktów (40/80)
Język: polski lub angielski

W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika Change Management. Certyfikat Change Management Practitioner wydawany jest przez APMG na 5 lat. Certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie Change Management Foundation.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami


Marcin Kraczek

Koordynator programów rozwojowych

mail: marcin.kraczek@goraj.com
tel: +48 508 440 375

Data

22 Cze 2019 - 29 Cze 2019

Czas szkolenia

9:00 am - 5:00 pm

Lokalizacja

Poznań
Przemysłowa 39
Kategoria

Komentarze są wyłączone.

USŁUGI