Wstęp do zarządzania zwinnego.
Diagnoza organizacji


Symulacja projektu przedstawia akcję ratunkową prowadzoną na podwodnej stacji badawczej.

Liczba uczestników:

10-30

Czas trwania:

4 godziny

W wyniku podwodnego trzęsienia ziemi cała stacja jest zagrożona. Los uwięzionych pod wodą ludzi zależy od umiejętności zespołu ratowników – ich zdolności do planowania, komunikacji i skutecznego działania. Uczestnicy poruszają się fizycznie po sali, żeby dotrzeć do różnych części wirtualnej mapy. Każdy z uczestników podejmuje decyzje za pośrednictwem aplikacji w telefonie (lub tablecie).

Duża papierowa mapa i materiały kreatywne pomagają zespołowi wymieniać informacje i organizować wspólną pracę. W czasie omówienia przebiegu symulacji prowadzący wykorzystuje moduł analityczny symulacji. Moduł analityczny zawiera wykresy do analizy porównawczej podstawowych wskaźników wydajności zespołu. To doświadczenie kooperacyjne, nastawione na integrację grupy i ćwiczenie współdziałania.

Program

Kluczowe zagadnienia


Samoorganizacja, budowa zaangażowania, otwartość

Zarządzanie pracą podwładnych

Informacja zwrotna

Przywództwo sytuacyjne

Planowanie komunikacji

Planowanie pracy

Zarządzanie talentami

Stawianie celów

Praca ze strategią

Budowa kompetencji zespołu

Monitorowanie

Podejmowanie decyzji

Rozwiązywanie problemów

Priorytetyzacja

Adresaci

Dla kogo jest to szkolenie?


Zespoły uruchamiające nowe przedsięwzięcie

Zespoły projektowe będące w kluczowych fazach projektów

Zespoły przechodzące zmiany organizacyjne

Kompetencje

Korzyści dla uczestników


Zrozumienie dynamiki pracy zespołu projektowego

Bardziej harmonijna współpraca pomiędzy pracownikami

Poznanie technik zwinnego zarządzania i radzenia sobie trudnych sytuacjach

Zwiększenie świadomości silnych stron oraz obszarów do rozwoju w zespole

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami


Marcin Kraczek

Koordynator programów rozwojowych

mail: marcin.kraczek@goraj.com
tel: +48 508 440 375

Data

26 Lut 2020

Lokalizacja

Poznań
ul. gen. Jana H. Dąbrowskiego 79A

Komentarze są wyłączone.

USŁUGI