Komunikacja w zespole (Badanie FRIS)


FRIS jest opracowanym w Polsce i przystosowanym do polskich realiów badaniem, które wyraźnie podnosi efektywność procesów komunikacji i zarządzania w zespole.

Liczba uczestników:

6-12

Czas trwania:

2 dni

Rola menedżera w dzisiejszych czasach jest niezwykle wymagająca. Ciągle zmieniająca się sytuacja na rynku, konieczność wprowadzania coraz to nowych narzędzi do pracy z grupą oraz w relacji indywidualnej, zachowanie równowagi pomiędzy aspektem „wspieram” i „wymagam” to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi mierzy się współczesny lider zespołu. Wielu menedżerów i prezesów firm narzeka dziś na przeciążenie obowiązkami, niską efektywność pracy współpracowników, liczne konflikty wśród pracowników czy odejścia z pracy osób nowo zatrudnionych.

Rozwiązaniem tych problemów jest rozpoznanie potencjału własnego i swoich współpracowników, poprawa komunikacji wewnątrz grupy, wzrost efektywności zarządzania pracownikami, w tym właściwe delegowanie zadań.

Badanie FRIS ma zastosowanie w sprzedaży, rekrutacji oraz pracy indywidualnej i grupowej. FRIS pozwala poznać styl myślenia pracowników, współpracowników, który bezpośrednio przekłada się na styl działania całej Organizacji oraz na uzyskiwane przez nią efekty. Dzięki temu badaniu dyrektor, menedżer, kierownik projektu będzie potrafił przydzielić pracownikowi odpowiednie stanowisko pracy, dowie się jak motywować swoich współpracowników do pracy, bazując na ich potrzebach, marzeniach, ambicjach, zamiast posługiwać się wyłącznie systemem kar i nagród (często nieskutecznym).

Dzięki badaniu FRIS dyrektor i menedżer odkryje mocne i słabe strony funkcjonowanie całego zespołu. Dzięki tej wiedzy będzie w stanie określić, w jakich projektach Grupa ma największe szanse na osiągnięcie sukcesu i jakie role przydzielić poszczególnym członkom w projekcie grupowym zgodnie z ich naturalnymi predyspozycjami.

Program

Kluczowe zagadnienia


Style myślenia według metodyki FRIS

Komunikacja z ludźmi o innych stylach myślenia

Współpraca zespołowa

Osobowość ludzi, a etap projektu, w którym dana osoba pracuje najefektywniej

Podział zadań w grupie w oparciu o naturalne preferencje

Adresaci

Dla kogo jest to szkolenie?


Managerowie, kierownicy, dyrektorzy, liderzy

Osoby, które kierują pracą innych i są odpowiedzialni za efekty ich pracy

Osoby, które są częścią zespołów

Kompetencje

Korzyści dla uczestników


Dzięki badaniu FRIS dyrektor, menedżer, lider pozna styl myślenia i działania swoich pracowników jak i potencjał działania całego zespołu,

Dyrektor, menedżer, dzięki badaniu FRIS przeprowadzi efektywną rekrutację pracowników do swojej firmy, dowie się o jakie style myślenia warto uzupełnić swój zespół,

Dyrektor, menedżer zastosuje język komunikacji, dzięki któremu zbuduje dobre, wspierające relacje z pracownikami oraz nauczy się stawiać im wymagania w oparciu o zrozumienie ich potrzeb jak również w trosce o realizację celów biznesowych,

Głębsze poczucie spokoju, balansu wewnętrznego i harmonii,

Wyższa motywacja pracowników,

Mniejsza rotacja kadr.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami


Marcin Kraczek

Koordynator programów rozwojowych

mail: marcin.kraczek@goraj.com
tel: +48 508 440 375

Data

27 Mar 2019

Czas szkolenia

8:00 am - 6:00 pm

Komentarze są wyłączone.

USŁUGI