Facylitacja – jak zwiększyć efektywność pracy w projektach


Facylitacja to podejście do prowadzenia spotkań zorientowanych na wypracowanie rozwiązania problemu przez zespoły. Osoba prowadząca takie spotkania, czyli facylitator, wykorzystuje szereg technik, narzędzi i modeli służących podnoszeniu efektywności w osiągnięciu tego celu.

Liczba uczestników:

6-20

Czas trwania:

2 dni

Proces facylitacji polega na kontrolowaniu dwóch sposobów myślenia:

 • o zadaniu (czyli o problemie, który należy rozwiązać),
 • o procesie (czyli o sposobie rozwiązania problemu).

Oba sposoby się uzupełniają – dbając o prawidłowy przebieg procesu znajdujemy możliwe rozwiązania problemu. Stosując różnorodne techniki, narzędzia i modele zespoły dochodzą do różnego poziomu zrozumienia problemu, a następnie do jego rozwiązania.

Facylitator jest strażnikiem procesu – dba o to, żeby zespół, poszukując rozwiązania, przeszedł przez odpowiednie etapy w myśleniu o problemie. Najważniejszym, początkowym etapem jest zdefiniowanie problemu oraz uczynienie go klarownym i zrozumiałym dla wszystkich. Kolejnym krokiem jest analiza przyczyn problemów oraz poszukiwanie rozwiązań.

Szkolenie Facilitation pozwala poznać najważniejsze mechanizmy rządzące pracą zespołową. Uczestnicy dowiadują się, jak poprowadzić spotkanie, aby skutecznie wesprzeć zespół w rozwiązaniu nawet bardzo złożonego i skomplikowanego problemu.

Kurs wyposaża uczestników w zestaw umiejętności i narzędzi, przydatnych w prowadzeniu warsztatów facylitowanych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia takich warsztatów oraz nabycie umiejętności wykorzystania technik facylitacyjnych w codziennej pracy.

Adresaci

Dla kogo jest to szkolenie?


Kierowników zespołów, kierowników projektu i managerów

Trenerów wewnętrznych, pracowników działów HR, prowadzących warsztaty rozwojowe

Konsultantów, osób odpowiedzialnych za wsparcie biznesu

Osób prowadzących spotkania strategiczne i posiedzenia kadry zarządzającej

Kompetencje

Korzyści dla uczestników


Zdobycie wiedzy na temat efektywnego rozwiązywania problemów

Poznanie narzędzi zwiększających jakość podejmowanych decyzji

Podniesienie zrozumienia zjawisk zachodzących między członkami zespołu i umiejętność odpowiedniego reagowania na nie

Zwiększenie jakości i efektywności prowadzonych spotkań

Harmonogram

Przebieg szkolenia


 1. Formaty.
 2. Zadanie i proces.
 3. Poziomy Pewności zadania oraz Świadomości procesu (Dojrzałości zespołu).
 4. Lider Zadania i Facylitator.
 5. Proces Iceberg® Model.
 6. Narzędzia Procesu.
 7. MBTI: Myers – Briggs Type Indicator.
 8. Organizacja spotkania facylitowanego.
 9. Ćwiczenie: Supermarket.
 10. Przegląd Process Iceberg®.
 11. Sprawdzenie zrozumienia dotychczasowego materiału.
 12. Modele, narzędzia i techniki.
 13. Planowanie agendy spotkania.
 14. Facylitowanie spotkania i kontrakt.
 15. SCA i Model Warsztatu Process Iceberg®.

Szkolenie kończy się egzaminem


Egzamin na poziomie Foundation

Czas trwania: 40 minut
Liczba pytań: 50 pytań wielokrotnego wyboru
Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi

Egzamin na poziomie Practitioner

Czas trwania: 150 minut
Liczba pytań: 80 pytań wielokrotnego wyboru
Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi

W trakcie egzaminu można korzystać z podręcznika Tony’ego Manna „Facilitation – develop your expertise”.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami


Marcin Kraczek

Koordynator programów rozwojowych

mail: marcin.kraczek@goraj.com
tel: +48 508 440 375

Data

22 Cze 2019 - 29 Cze 2019

Czas szkolenia

9:00 am - 5:00 pm

Lokalizacja

Poznań
Przemysłowa 39
Kategoria

Komentarze są wyłączone.

USŁUGI