AgilePM Foundation


AgilePM Foundation to nowoczesna metodyka zarządzania projektami.
Jej głównym celem jest zapoznanie uczestnika z możliwością dynamicznej pracy w środowisku projektowym. Szkolenie ma za zadanie przygotować uczestniczących do zdania testu końcowego i w rezultacie – uzyskania oficjalnego certyfikatu AgilePM Foundation.

Liczba uczestników:

6-20

Czas trwania:

2 dni

Szkolenie AgilePM Foundation jest dedykowane osobom, które zajmują się kierowaniem projektami lub pracują w zespole projektowym. Adresatami mogą być także audytorzy wewnętrzni, przedstawiciele działów biznesowych, twórcy nowych rozwiązań i ich testerzy, menadżerowie oraz wszyscy zainteresowani charakterystyką metody AgilePM Foundation.

Obszerny program szkolenia pozwoli na precyzyjne zapoznanie się z omawianą metodyką zarządzania projektami. System nauczania obejmuje kilka najskuteczniejszych metod: ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, konwersatoria, wykłady, studia przypadków oraz praca własna.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na szereg korzyści:

 • Poznanie różnic pomiędzy projektowaniem w środowisku klasycznym (waterfall) a zwinnym (agile),
 • Przystosowanie wiedzy w obszarze metodyki Agile Project Management,
 • Profesjonalne przygotowanie do końcowego egzaminu.

Harmonogram

Przebieg szkolenia


 1. Gra Agile Game: Agile Warrior
 2. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?
 3. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
 4. Przygotowanie do sukcesu
 5. Proces DSDM
 6. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 7. Produkty DSDM
 8. Kluczowe praktyki DSDM
 9. Planowanie i kontrola
 10. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation
 11. Egzamin AgilePM Foundation

Szkolenie kończy się egzaminem


Forma: Test pisemny
Metoda: Test jednokrotnego wyboru
Czas trwania: 40 minut
Liczba pytań: 75 pytań w tym 5 pytań próbnych
Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi

Organizujemy refundowane szkolenia z zakresu zarządzania projektami w metodykach: AgilePM i PRINCE2. Szkolenie/egzamin jest realizowane we współpracy z INPROGRESS Sp. z o.o. posiadającą status Accredited Training Organisation nadany przez APM Group Lt

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami


Marcin Kraczek

Koordynator programów rozwojowych

mail: marcin.kraczek@goraj.com
tel: +48 508 440 375

Data

18 maja 2019 - 19 maja 2019

Czas szkolenia

9:00 am - 5:00 pm

Lokalizacja

Poznań
ul. gen. Jana H. Dąbrowskiego 79A
Kategoria

Organizator

Marcin Kraczek
Telefon
+48 508 440 375
Email
marcin.kraczek@goraj.com
Strona WWW
http://www.goraj.com

Komentarze są wyłączone.

USŁUGI