Nadchodzące
Szkolenia.

Symulacja projektu Raven.
Uczysz się poprzez interakcję i angażujące ćwiczenia.

Wybierz gdy:

Rozwijasz zespół i chcesz pracować projektowo
Szukasz praktycznych przykładów pracy projektowej
Uczysz się poprzez interakcję i angażujące ćwiczenia

Opis.

Symulacja projektu zwinnego pozwala zrozumieć wyzwania stojące przed zespołami pracującymi w nowoczesnym środowisku projektowym. Uczestnicy mają szansę doświadczyć wspólnej dynamiki działania oraz poszukiwać usprawnienia, które wpływają na rezultaty. Wszyscy poruszają się fizycznie po sali, żeby dotrzeć do różnych części wirtualnej mapy. Każdy z podejmuje decyzje za pośrednictwem aplikacji w smartfonie (lub tablecie). Symulacja jest doświadczeniem kooperacyjnym, nastawionym na integrację grupy i ćwiczenie współdziałania.
Zapisz się na szkolenie

Czego się nauczysz:

Dowiesz się dlaczego należy
rozróżnić wizję i cel projektu
Zrozumiesz jak przejść z chaosu
do porządku w pracy zespołowej
Poznasz triki usprawniające
codzienną komunikację w projekcie
Zrozumiesz jak wybierać najlepsze pomysły
w oparciu o różnorodność w zespole
Nauczysz się planowania pracy pod presją czasu
Przećwiczyć wyciąganie wniosków
i wdrażanie usprawnień
Nauczysz się jak komunikować się
z zespołem podczas zachodzących zmian,
uwzględniając potrzeby i oczekiwania wszystkich
jego członków
Dowiesz się jak nabywać nowe kompetencje
i co to oznacza dla Twojego zespołu

Angażujący
praktyczny warsztat

Inspiracja do wdrożenia
usprawnień

doświadczony trener,
który pomoga wyciągnać
najważniejsze wnioski

Harmonogram.
9:00 - 09:30

Wyjaśnienie celów i reguł symulacji

9:30 - 10:30

Runda 1

  • Planowanie (praca ze strategią, ocena sytuacji, podejmowanie decyzji).
  • Stawianie celów i ustalanie priorytetów
  • Pomiar rezultatów, retrospektywa zespołowa
10:45 - 12:00

Przerwa kawowa

10:45 - 12:00

Runda 2

  • Przywództwo (przywództwo sytuacyjne, zarządzanie talentami, budowa kompetencji zespołu, zarządzanie pracą podwładnych)
  • Komunikacja w zespole (planowanie komunikacji, stawianie celów, monitorowanie, rozwiązywanie problemów, informacja zwrotna)
  • Zarządzanie zmianą, ryzykiem oraz problemami
12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 13:00

Metody usprawniania pracy projektowej

  • Rozumienie wizji i stawianie celów
  • Budowanie zaangażowania w zespole
  • Sposoby radzenia sobie ze złożonością
  • Zwinne rozwijanie metod pracy przez prototypy

cena szkolenia

1 500 zł brutto

Trener

Błażej Goraj

Project Management Expert z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, który pomaga sprawnie osiągać rezultaty. Od ponad 10 lat prowadzi praktyczne warsztaty z obszaru zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania zwinnego (Agile/Scrum), motywacji zespołów projektowych oraz budowania biur zarządzania projektami (PMO).

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach takich jak: Hewlett-Packard, Mondelez International, Electronic Data Systems, gdzie tworzył i zarządzał zespołami kierowników programów i projektów obejmujących region Europy Centralnej i Wschodniej. Był odpowiedzialny między innymi za portfel projektów outsourcingowych, który obejmował kontrakty o wartości powyżej $100.000.000.

Certyfikowany trener zarządzania projektami z ramienia stowarzyszenia IPMA, posiada certyfikaty zawodowe z zarządzania projektami: PMP, PRINCE2, AgilePM, Scrum.org oraz IPMA.

Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia: Symulacja projektu Raven

Cena: 1 500 zł brutto