Symulacja biznesowa Raven 13.

Symulacja biznesowa Raven 13.
Tak tworzy się najlepsze zespoły projektowe.

Wybierz gdy:

Chcesz wziąć udział w symulacji projektu
Szukasz praktycznych przykładów pracy projektowej
Uczysz się poprzez interakcję i angażujące ćwiczenia

Opis:

Symulacja projektu przedstawia akcję ratunkową prowadzoną na podwodnej stacji badawczej. W wyniku podwodnego trzęsienia ziemi cała stacja jest zagrożona. Los uwięzionych pod wodą ludzi zależy od umiejętności zespołu ratowników – ich zdolności do planowania, komunikacji i skutecznego działania.

Symulacja projektu zwinnego pozwala zrozumieć wyzwania stojące przed zespołami pracującymi w nowoczesnym środowisku projektowym. Uczestnicy mają szansę doświadczyć wspólnej dynamiki działania oraz poszukiwać usprawnień, które wpływają na efekt końcowy. Wszyscy poruszają się fizycznie po sali, żeby dotrzeć do różnych części wirtualnej mapy. Każdy podejmuje decyzje za pośrednictwem aplikacji w smartfonie (lub tablecie). Symulacja jest doświadczeniem nastawionym na integrację grupy i ćwiczenie współdziałania.

Zapisz się na szkolenie

Czego się nauczysz:

Dowiesz się dlaczego należy rozróżnić wizję i cel projektu
Zrozumiesz jak przejść z chaosu do porządku w pracy zespołowej
Poznasz triki usprawniające codzienną komunikację w projekcie
Zrozumiesz jak wybierać najlepsze pomysły w oparciu o różnorodność w zespole
Nauczysz się planowania pracy pod presją czasu
Przećwiczyć wyciąganie wniosków i wdrażanie usprawnień
Nauczysz się jak komunikować się z zespołem podczas zachodzących zmian, uwzględniając potrzeby i oczekiwania wszystkich jego członków
Dowiesz się jak nabywać nowe kompetencje i co to oznacza dla Twojego zespołu

Angażujący i praktyczny warsztat

Inspiracja do wdrożenia usprawnień

Doświadczony trener, który pomaga wyciągnąć najważniejsze wnioski

Skorzystaj, ze szkolenia
w wersji on-line.
W trakcie sesji pracujemy na żywo gdzie widzisz wszystkich uczestników spotkania w wirtualnym pokoju
Dodatkowym atutem są wirtualne ankiety oraz tablice, na których trener może narysować przykład lub pokazać bardziej złożony problem
W trakcie spotkania cały czas możesz zadawać pytania oraz się konsultować
Otrzymasz dedykowane materiały w formacie pdf przed spotkaniem
Długość poszczególnych modułów jest dostosowana do pracy zdalnej i będą zaplanowane odpowiednie przerwy żeby się odpowiednio zregenerować
Jeśli coś będzie wymagać wyjaśnienia trener będzie dostępny po spotkaniu na dodatkowe wyjaśnienie
Ustaliliśmy z naszymi współdomownikami, dziećmi, psami i kotami, że nie będą nam przeszkadzać w trakcie sesji
PROGRAM SZKOLENIA.
SYMULACJA PROJEKTU RAVEN
9:00 - 09:30

Wyjaśnienie celów i reguł symulacji

9:30 - 10:30

Runda 1

  •  Planowanie (praca ze strategią, ocena sytuacji, podejmowanie decyzji)
  • Stawianie celów i ustalanie priorytetów
  • Pomiar rezultatów, retrospektywa zespołowa
10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 12:00

Runda 2

  •  Przywództwo (przywództwo sytuacyjne, zarządzanie talentami, budowa kompetencji zespołu, zarządzanie pracą podwładnych)
  • Komunikacja w zespole (planowanie komunikacji, stawianie celów, monitorowanie, rozwiązywanie problemów, informacja zwrotna)
  • Zarządzanie zmianą, ryzykiem oraz problemami
12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 13:00

Metody usprawniania pracy projektowej

  • Rozumienie wizji i stawianie celów
  • Budowanie zaangażowania w zespole
  • Sposoby radzenia sobie ze złożonością
  • Zwinne rozwijanie metod pracy przez prototypy
Opinie o szkoleniu.

cena szkolenia

Wycena indywidualna

Trener

Błażej Goraj

Project Management Expert z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, który pomaga sprawnie osiągać rezultaty. Od ponad 10 lat prowadzi praktyczne warsztaty z obszaru zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania zwinnego (Agile/Scrum), motywacji zespołów projektowych oraz budowania biur zarządzania projektami (PMO).
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach takich jak: Hewlett-Packard, Mondelez International, Electronic Data Systems, gdzie tworzył i zarządzał zespołami kierowników programów i projektów obejmujących region Europy Centralnej i Wschodniej. Był odpowiedzialny między innymi za portfel projektów outsourcingowych, który obejmował kontrakty o wartości powyżej $100.000.000.
Certyfikowany trener zarządzania projektami z ramienia stowarzyszenia IPMA, posiada certyfikaty zawodowe z zarządzania projektami: PMP, PRINCE2, AgilePM, Scrum.org oraz IPMA.

Nazwa szkolenia: Symulacja biznesowa Raven 13

Cena: Wycena indywidualna