Professional
Scrum Master.

Professional Scrum Master.
Uczysz się poprzez interakcję i angażujące ćwiczenia.

Wybierz gdy:

Chcesz nauczyć się pracować w nowoczesnych projektach IT
Szukasz praktycznych przykładów pracy projektowej
Uczysz się poprzez interakcję i angażujące ćwiczenia

Opis

Szkolenie pokazuje filozofię zwinnego zarządzania (Agile) jak i metodę zwinnego wytwarzania produktów (Scrum) na przykładach z życia. Każdy z elementów jest wyjaśniony w odniesieniu do teorii i jednocześnie poparty praktycznym ćwiczeniem, które pozwala zrozumieć jak dany element aplikować w praktyce. Szkolenie jest oparte o symulację projektu, w której uczestnicy planują i rozwijają produkt w oparciu o metodę Scrum.


Zapisz się na szkolenie

Czego się nauczysz:

Jak szybciej wytworzyć produkt dzieląc projekt na etapy (sprinty)
Dowiesz się, jak zrozumieć potrzeby klienta i rozróżnić “ja chcę” od “ja potrzebuję”
Poznasz kluczowe role w projekcie zarządzanym w metodzie Scrum
Zrozumiesz po czym poznać dobrego Product Ownera i Scrum Mastera
Dowiesz jak zaangażować i motywować do działania ludzi w swoim zespole
Nauczysz się dostarczyć produkt, który będzie zgodny z oczekiwaniami Twojego klienta
Poznasz techniki przygotowywania i prowadzenia efektywnych spotkań
Poznasz sposób planowania pracy i zwinnego wytwarzania produktu
Zobaczysz jak poprawnie korzystać z narzędzi agile (Product Backlog, Sprint Backlog)
Dowiesz się jak wyciągać wnioski z projektu i wykorzystać doświadczenie na przyszłość

Pełna symulacja wytwarzania produktu

Doświadczony trener

Przygotowuje do egazminu Professional Scrum Master

Skorzystaj, ze szkolenia
w wersji on-line.
W trakcie sesji pracujemy na żywo gdzie widzisz wszystkich uczestników spotkania w wirtualnym pokoju,
Dodatkowym atutem są wirtualne ankiety oraz tablice, na których trener może narysować przykład lub pokazać bardziej złożony problem,
W trakcie spotkania cały czas możesz zadawać pytania oraz się konsultować,
Otrzymasz dedykowane materiały w formacie pdf przed spotkaniem,
Długość poszczególnych modułów jest dostosowana do pracy zdalnej i będą zaplanowane odpowiednie przerwy żeby się odpowiednio zregenerować,
Jeśli coś będzie wymagać wyjaśnienia trener będzie dostępny po spotkaniu na dodatkowe wyjaśnienie,
Ustaliliśmy z naszymi współdomownikami, dziećmi, psami i kotami, że nie będą nam przeszkadzać w trakcie sesji
PROGRAM SZKOLENIA.
Scrum
Dzień 1
9:00 - 12:30

Filozofia Agile w praktyce

 • Gra Agile (uczenie przez doświadczenie), Manifest Agile, Wartości
 • Wydajność pracy w projektach klasycznych i zwinnych (waterfall vs agile)
 • Wstęp do iteracyjnego wytwarzania produktu
12:30 - 13:00

Przerwa na lunch

13:00 - 16:00

Role i przywództwo w projekcie

 • Role i zakres odpowiedzialności (Product Owner, The Team, Scrum Master, Stakeholders)
 • Przywództwo w projekcie, poziomy władzy
 • Przywództwo sytuacyjne
DZIEŃ 2
9:00 - 12:30

Narzędzia, praktyki i ceremonie Scrum

 • Rejestr produktowy ([Product Backlog], rejestr zadaniowy [Sprint Backlog], rejestr blokad [Impediments Backlog])
 • Narzędzia agile (tablice Kanban)
 • Przebieg iteracji (sprintu), Planowanie i Podsumowanie sprintu, Demo produktu
 • Praca z wymaganiami klienta (User Stories, Epics)
 • Metody szacowania (Story Points, Planning Poker)
 • Monitorowanie przebiegu projektu, definicja prędkości zespołu, Sprint / Release Burndown
12:30 - 13:00

Przerwa na lunch

13:00 - 16:00

Zagadnienia zaawansowane

 • Sprint zerowy, Sprint stabilizacyjny
 • Zakończenie sprintu przed czasem i ustalanie czasu sprintu
 • Łączenie ról, Skalowanie zespołów
 • Planowanie produkcji
 • Rozwiązywanie problemów, Efektywne retrospektywy

Cena szkolenia

3500 zł brutto ( 0 zł brutto z refundacją 100 %)
W cenie: 2 dni szkolenia, egzamin, certyfikat, materiały szkoleniowe, catering w dniach szkolenia

Chcesz uzyskać 100 % refundacji!
Zapraszamy do kontaktu.

Nazwa szkolenia: Professional Scrum Master

Cena: 3500 zł brutto ( 0 zł brutto z refundacją 100 %)
W cenie: 2 dni szkolenia, egzamin, certyfikat, materiały szkoleniowe, catering w dniach szkolenia