PRINCE2 6th edition Foundation.

PRINCE2 6th edition Foundation.
Solidne podstawy zarządzania projektami oraz certyfikat.

Wybierz gdy:

Chcesz zrozumieć na czym polega zarządzanie projektami w większych organizacjach
Pracujesz w projektach i potrzebujesz solidnej dawki wiedzy
Zamierzasz rozwinąć swoją karierę dzięki zdobyciu renomowanego certyfikatu PRINCE2 6th edition Foundation

Opis:

PRINCE2® jest niczym instrukcja,która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation uczestnicy poznają podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego.

Podczas szkolenia przeprowadzana jest gra szkoleniowa PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje, dzięki której uczestnicy poznają podstawy zarządzania projektem i dostrzegają sens stosowania reguł metodyki PRINCE2® w codziennej praktyce.
Każdy uczestnik po kursie otrzymuje certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.
Zapisz się na szkolenie

Czego się nauczysz:

Jak działa organizacja w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu
Jak zarządzać ryzykiem, jakością i zmianami
Metodyki PRINCE2® i jej terminologią
Poznasz podstawowe zasady prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®
Zrozumiesz przewagę jaką może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2®
Zobaczysz cały procesu zarządzania projektem
Poznasz schemat podejmowania decyzji w projekcie
Poznasz pryncypia, tematów i procesów PRINCE2®
W jaki sposób możesz dostosować metodykę do projektu i organizacji
Podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2®
Zrozumieć cel stosowania pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2® dzięki rozgrywce PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje

Doświadczony trener

Międzynarodowy certyfikat

Solidne podstawy teoretyczne

Skorzystaj, ze szkolenia
w wersji on-line.
W trakcie sesji pracujemy na żywo gdzie widzisz wszystkich uczestników spotkania w wirtualnym pokoju,
Dodatkowym atutem są wirtualne ankiety oraz tablice, na których trener może narysować przykład lub pokazać bardziej złożony problem,
W trakcie spotkania cały czas możesz zadawać pytania oraz się konsultować,
Otrzymasz dedykowane materiały w formacie pdf przed spotkaniem,
Długość poszczególnych modułów jest dostosowana do pracy zdalnej i będą zaplanowane odpowiednie przerwy żeby się odpowiednio zregenerować,
Jeśli coś będzie wymagać wyjaśnienia trener będzie dostępny po spotkaniu na dodatkowe wyjaśnienie,
Ustaliliśmy z naszymi współdomownikami, dziećmi, psami i kotami, że nie będą nam przeszkadzać w trakcie sesji
PROGRAM SZKOLENIA.
PRINCE2 6th edition Foundation
DZIEŃ 1
9:00 - 10:00

 Moduł 1 – Przegląd metodyki PRINCE2

 • Ćwiczenie – Puzzle
 • Sprawy organizacyjne szkolenia i egzaminu
 • Wprowadzenie do metodyki PRINCE
 • Przegląd metodyki PRINCE2
10:00 - 10:15

Przerwa kawowa

10:15 - 12:30

PRINCE2 Game – Wielkie Dionizje

 • Ćwiczenie – Role (praca domowa)
 • Omówienie zasad rozgrywki
 • Przeprowadzenie Gry edukacyjnej
 • Omówienie wyników rozgrywki
12:30 - 13:00

Moduł 1 – Przegląd metodyki PRINCE2 (kontynuacja)

 • Pryncypia metodyki PRINCE2
 • Pytania podsumowujące
 • Ćwiczenie – Puzzle
13:00 - 13:45

Przerwa na lunch

13:45 - 15:00

Moduł 2 – Temat Organizacja

 • Przeznaczenie Tematu Organizacja
 • Role i obowiązki
 • Struktura zespołu zarządzania projektem
 • Kontekst klient – dostawca
 • Pytania podsumowujące
 • Ćwiczenie – Role (praca domowa)
15:00 - 15:15

Przerwa kawowa

15:15 - 16:15

Moduł 3 – Proces Przygotowanie Projektu

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Przygotowanie Projektu
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące
 • „Pierwsza” decyzja strategiczna
16:15 - 17:00

Moduł 4 – Temat Uzasadnienie Biznesowe

 • Przeznaczenie Tematu Uzasadnienie Biznesowe
 • Wynik, rezultat i korzyść
 • Rozwój Uzasadnienia Biznesowego
 • Uzasadnienie Biznesowe i Plan Przeglądu Korzyści
 • Pytania podsumowujące
 • Ćwiczenie – Wynik – Rezultat – Korzyść
DZIEŃ 2
9:00 - 10:00

Moduł 5 – Proces Inicjowanie Projektu

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Inicjowanie Projektu
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące
 • „Druga” decyzja strategiczna
10:00 - 10:15

Przerwa kawowa

10:15 - 11:45

Moduł 6 – Temat plany

 • Przeznaczenie Tematu Plany
 • Poziomy planów w PRINCE2
 • Etapy zarządcze w projekcie
 • Podejście do planowania
 • Technika planowania produktowego
 • Pytania podsumowujące
 • Ćwiczenie – Produkty
11:45 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 13:00

Moduł 7 – Temat jakość

 • Przeznaczenie Tematu Jakość
 • Planowanie jakości
 • Kontrola jakości a nadzór jakości
 • Technika przeglądu jakości
 • Pytania podsumowujące
13:00 - 13:45

Przerwa na lunch

13:45 - 15:15

Moduł 8 – Temat ryzyko

 • Przeznaczenie Tematu Ryzyko
 • Procedura zarządzani ryzykiem
 • Wymagane zapisy – Rejestr Ryzyk
 • Pytania podsumowujące
 • Ćwiczenie – Ryzyko (praca domowa)
15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 16:00

Moduł 9 – Proces zarządzanie końcem etapu

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Zarządzanie Końcem Etapu
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące
 • „Trzecia” decyzja strategiczna
16:00 - 17:00

Moduł 10 – Temat postępy

 • Przeznaczenie Tematu Postępy
 • Mechanizmy zarządzania w oparciu o tolerancje
 • Mechanizmy sterowania Komitetu Sterującego
 • Mechanizmy sterowania Kierownika Projektu
 • Mechanizmy sterowania zależne od czasu i zdarzeń
 • Pytania podsumowujące
 • Ćwiczenie – Raporty
DZIEŃ 3
9:00 - 10:00

Moduł 11 – Proces sterowanie etapem

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Sterowanie Etapem
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące
 • „Czwarta” decyzja strategiczna
10:00 - 10:15

Przerwa kawowa

10:15 - 12:00

Moduł 12 – Temat zmiana

 • Przeznaczenie Tematu Zmiana
 • Zagadnienia projektowe
 • Mechanizmy sterowania w zarządzaniu zagadnieniami i zmianami
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Procedura sterowania zagadnieniami i zmianami
 • Procedura zarządzania konfiguracją
 • Pytania podsumowujące
 • Ćwiczenie – Zagadnienia
12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 13:00

Moduł 13 – Proces zarządzanie dostarczaniem produktów

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące
13:00 - 13:45

Przerwa na lunch

13:45 - 14:30

Moduł 14 – Proces zamykanie projektu

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Zamykanie Projektu
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące
 • „Piąta” decyzja strategiczna
14:30 - 15:15

Moduł 15 – Proces zarządzanie strategiczne projektem

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące
15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:00

Egzamin PRINCE2 Foundation

Egzamin PRINCE2® 6th edition Foundation to egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań,  czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 15 minut),  próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów), język angielski lub język polski, brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych. 

Egzamin PRINCE2® 6th edition Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu PRINCE2® 6th edition Foundation wydawanego przez AXELOS. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metodyki PRINCE2® w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo. 

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

cena szkolenia

3500 zł brutto ( 0 zł brutto z refundacją 100 %)
W cenie: 3 dni szkolenia, egzamin, certyfikat, materiały szkoleniowe, catering w dniach szkolenia

Chcesz uzyskać 100 % refundacji!
Zapraszamy do kontaktu.

Nazwa szkolenia: PRINCE2 6th edition Foundation

Cena: 3500 zł brutto ( 0 zł brutto z refundacją 100 %)
W cenie: 3 dni szkolenia, egzamin, certyfikat, materiały szkoleniowe, catering w dniach szkolenia