Podstawy
zarządzania projektami.

Podstawy zarządzania projektami.
Zbuduj solidne podstawy pracy projektowej w swojej firmie.

Wybierz gdy:

Twoja organizacja chce pracować projektowo i potrzebujesz praktycznych wskazówek jak to rozpocząć
Zaczynasz pracę w projektach i chcesz zrozumieć podstawy
Kierujesz lub nadzorujesz projekty i rozwinąć kompetencje zarządcze

Opis:

Szkolenie przygotowuje uczestników do właściwego planowania projektów w organizacji. W trakcie kolejnych modułów, uczestnicy poznają metody planowania oparte o globalne standardy zarządzania projektami takie jak PMBoK/PRINCE. Kolejne ćwiczenia pozwalają zrozumieć jak używać harmonogramu, ścieżki krytycznej oraz jak zbudować diagram Gantta. Program szkolenia jest wynikiem 20 letniej praktyki trenera i zawiera wiele przykładów praktycznych i studiów przypadków, które pozwalają lepiej zrozumieć przedstawiane metody pracy.

Zapisz się na szkolenie

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ:

Jak skutecznie uruchomić projekt, żeby każdy wiedział co ma w nim robić
Jak zaangażować ludzi do planowania, żeby potem nie narzekali, że nic o projekcie nie wiedzieli
Jak identyfikować kluczowe osoby w projekcie i dlaczego to jest kluczowe zadanie
Budować zespół projektowy, który jest dostosowany do danego projektu
Jak definiować cele i uzgadniać mierniki, żeby można było ocenić czy projekt jest udany
Jak rozróżniać cele biznesowe od projektowych i dlaczego warto to robić
Jakie informacje zebrać i gdzie je przechowywać
Jakie elementy powinna posiadać Karta Projektu i jak ją dostosować do Twojej organizacji

Uniwersalne metody przydatne w dużych i małych projektach oparte o globalne standardy zarządzania projektami (PMBoK/PRINCE2)

Dużo praktycznych przykładów oraz ćwiczeń

Doświadczony trener

PROGRAM SZKOLENIA.
Podstawy zarządzania projektami
9:00 - 12:30

Inicjacja projektu

 • Co to jest projekt?
 • Cykl życia i fazy projektu
 • Cele projektu z podziałem na biznesowe i projektowe
 • Analiza interesariuszy
 • WBS (Work Breakdown Structure) – struktura podziału prac
12:30 - 13:00

Przerwa na lunch

13:00 - 16:00

Planowanie projektu

 • Struktura organizacyjna i jak ją dostosować do Twojej firmy
 • Harmonogram (Gantt, Ścieżka krytyczna, Bufory)
 • Plan komunikacji w projekcie
 • Definicja założeń
 • Wstępna analiza ryzyka
 • Karta Projektu
Opinie o szkoleniu.

cena szkolenia

Wycena indywidualna

Trener

Błażej Goraj

Project Management Expert z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, który pomaga sprawnie osiągać rezultaty. Od ponad 10 lat prowadzi praktyczne warsztaty z obszaru zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania zwinnego (Agile/Scrum), motywacji zespołów projektowych oraz budowania biur zarządzania projektami (PMO).
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach takich jak: Hewlett-Packard, Mondelez International, Electronic Data Systems, gdzie tworzył i zarządzał zespołami kierowników programów i projektów obejmujących region Europy Centralnej i Wschodniej. Był odpowiedzialny między innymi za portfel projektów outsourcingowych, który obejmował kontrakty o wartości powyżej $100.000.000.
Certyfikowany trener zarządzania projektami z ramienia stowarzyszenia IPMA, posiada certyfikaty zawodowe z zarządzania projektami: PMP, PRINCE2, AgilePM oraz IPMA.

Wypełnij formularz

Nazwa szkolenia: Podstawy zarządzania projektami

Cena: Wycena indywidualna