Innowacje w projektach on-line

Innowacje w projektach on-line
zacznij pracować mądrzej, a nie więcej

Korzyści:

Zrozumienie innowacji jako klucza do przetrwania w środowisku biznesowym.
Doświadczenie pełnego procesu usprawnień z pomiarem rezultatu.
Zwiększenie odpowiedzialności za skuteczność w miejscu pracy.
Budowa zaangażowania i otwartości w zespole.
Pogłębienie wiedzy o talentach i kompetencjach zespołu.

Opis:

Czy masz wrażenie, że cały czas powtarzacie te same błędy? Czy zastanawiasz się, jak można usprawnić sposób współpracy? Według danych OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) z 2017 roku Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów świata. Z wynikiem 1928 godzin rocznie są w światowej czołówce. Niestety, nie przekłada się to na produktywność, a sprawia, że jesteśmy najbardziej zestresowanymi pracownikami w Europie. Stresu każdego dnia doświadcza w pracy aż 27 proc. Polaków.


Podczas szkolenia doświadczycie innowacji w pracy projektowej, która pozwoli pracować mądrzej, a nie więcej. Opiera się ono na symulacji projektu, która pokaże wyzwania stojące przed zespołem. Będziecie współpracować w zespole i znajdować usprawnienia poprawiające rezultaty projektu. Ten warsztat jest doświadczeniem kooperacyjnym,
nastawionym na integrację grupy i ćwiczenie współdziałania. Wyciągnięcie konkretne wnioski, które będziecie mogli wdrożyć u siebie w zespole.

Cel szkolenia:
Wzięcie większej odpowiedzialności za doskonalenie swojego sposobu pracy.

Formy merytoryczne:
warsztat, symulacja projektu, case-study, panel dyskusyjny

Platformy online:
ZOOM, Miro

Wymagania sprzętowe:

Wymagane jest, aby każdy uczestnik miał komputer wyposażony w kamerę i mikrofon oraz łącze internetowe. Dodatkowo każdy uczestnik może potrzebować swojego smartfona do ćwiczeń warsztatowych (wymagana aktualna przeglądarka Chrome lub Safari).

Logistyka:
1 dzień, szkolenie on-line, grupa 5-15 osób
Zapisz się na szkolenie
Program szkolenia:
Symulacja projektu:
 • Zrozumienie symulacji projektu, mapy obszaru działania oraz gry szkoleniowej Raven,
 •  ocena sytuacji, podejmowanie decyzji, działanie,
 • wyzwania VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność)
 • wspólne działanie oraz poszukiwanie usprawnień, które wpływają na rezultaty,
 • pomiar rezultatów, retrospektywa zespołowa.
Wdrażanie usprawnień:
 • planowanie, praca ze strategią, stawianie celów i ustalanie priorytetów,
 • zarządzanie talentami, budowa kompetencji zespołu, zarządzanie pracą podwładnych,
 •  skuteczna komunikacja w zespole (monitorowanie, rozwiązywanie problemów, push vs pull)
 • zarządzanie zmianą, ryzykiem oraz problemami,
 • analiza wskaźników wydajności zespołów.
Budowanie
środowiska innowacyjnego:
 • przywództwo oraz wizja w innowacji
 • rola zaangażowania oraz samoorganizacji w zespole,
 • natura i dynamika zmian wpływające na postęp,
 • sposoby radzenia sobie z brakiem przewidywalności,
 • rozumienie złożoności w przypadku nakładania się różnych problemów,
 • myślenie systemowe i efekt przyczynowo-skutkowy.
Metody
wdrażania usprawnień:
 • planowanie cyklu wdrożenia innowacji i usprawnień,
 • monitorowanie nowych pomysłów i wybieranie najlepszych,
 • szybkie prototypy do akceleracji procesu uczenia się,
 • ewolucyjne metody poszukiwania usprawnień,
 • konwergencja vs dywergencja w innowacji.

Cena szkolenia

Wycena indywidualna

Project Management Expert

Błażej Goraj

Project Management Expert z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, który pomaga sprawnie osiągać rezultaty. Od ponad 10 lat prowadzi praktyczne warsztaty z obszaru zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania zwinnego (Agile/Scrum), motywacji zespołów projektowych oraz budowania biur zarządzania projektami (PMO).
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach takich jak: Hewlett-Packard, Mondelez International, Electronic Data Systems, gdzie tworzył i zarządzał zespołami kierowników programów i projektów obejmujących region Europy Centralnej i Wschodniej. Był odpowiedzialny między innymi za portfel projektów outsourcingowych, który obejmował kontrakty o wartości powyżej $100.000.000.
Certyfikowany trener zarządzania projektami z ramienia stowarzyszenia IPMA, posiada certyfikaty zawodowe z zarządzania projektami: PMP, PRINCE2, AgilePM oraz IPMA. Biegle włada językiem angielskim i świadczy konsulting i szkolenia w tym języku. Asesor w międzynarodowym konkursie na najdoskonalej zarządzany projekt, odwiedził wiele krajów oceniając projekty w tym: Włochy, Holandię, Chiny.

Nazwa szkolenia: Innowacje w pracy projektowej

Cena: Wycena indywidualna