Indywidualna diagnoza stylu myślenia i działania FRIS®.

Indywidualna diagnoza stylu myślenia i działania FRIS®.
skuteczna komunikacja jest prostsza niż myślisz

Opis:

Diagnoza FRIS® służy temu, aby w prosty i szybki sposób dostarczać praktycznej wiedzy o sobie. Jest to wiedza o tym, jak przyswajamy, przetwarzamy i reagujemy na informacje, a w konsekwencji jak rozwiązujemy problemy. Styl myślenia to wynik utrwalonych nawyków naszego umysłu i nieustannie wpływa na to, jak się komunikujemy, podejmujemy decyzje i działamy.

Każdy uczestnik otrzyma indywidualną diagnozę stylów myślenia oraz działania. Pierwszym krokiem jest kwestionariusz on-line, który trwa średnio 30 minut i składa się z 76 pytań jednokrotnego wyboru oraz 3 pytań podsumowujących. Kolejnym krokiem jest indywidualne spotkanie z trenerem, na którym uczestnik może komfortowo omówić rezultaty i zrozumieć kluczowe wnioski.

Raport ma zastosowanie w pracy projektowej, w badaniach i rozwoju, w sprzedaży, w rekrutacji oraz pracy indywidualnej i grupowej. Dzięki temu badaniu osoba poznaje swój naturalny sposób myślenia i działania, pokazuje jak najlepiej wykorzystać wrodzone umiejętności w pracy, w relacjach i rozwoju osobistym. Ponadto dyrektor, menedżer, kierownik projektu będzie potrafił lepiej przydzielić pracownikowi stanowisko pracy, dowie się jak motywować swoich współpracowników do pracy bazując na ich potrzebach, marzeniach, ambicjach.

Logistyka:
kwestionariusz on-line (~30 minut), spotkanie indywidualne on-line ~2h
Zapisz się na szkolenie

Nazwa szkolenia: Indywidualna diagnoza stylu myślenia i działania FRIS®

Cena: