Goraj PRO
Program Rozwoju Organizacji.

Goraj PRO.
Program Rozwoju Organizacji

Goraj PRO to:

Diagnoza to etap, w którym ustalamy priorytety rozwoju. Angażujemy uczestników w taki sposób, żeby zrozumieli swoją odpowiedzialność za rezultaty. Szukamy mocnych stron i obszarów deficytowych. Budujemy kulturę doskonalenia i wygrywania.
Szkolenie to etap, w którym uczestnicy poznają metody i narzędzia skutecznej współpracy zespołowej. Dostają konkretne rozwiązania i sposoby pracy. Angażujemy uczestników w taki sposób, żeby byli gotowi do wdrożenia zmian i usprawnień na swoich stanowiskach.
Wsparcie to etap, w którym pomagamy wdrożyć poznane metody i narzędzia. Wspieramy zespół w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu właściwych decyzji. Doświadczenie z dziesiątek wdrożeń pozwala szybko wskazać najlepszą drogę do celu w danej sytuacji i zespole. Wspieramy całe zespoły oraz poszczególne osoby w trakcie indywidualnych sesji mentoringowych.

Jak to działa?

Wszystkie warsztaty oraz spotkania odbywają się on-line i dzięki temu dają bezpieczeństwo i możliwość uczestnictwa niezależnie od lokalizacji. Wymagane jest, aby każdy uczestnik miał komputer wyposażony w kamerę i mikrofon oraz
łącze internetowe. Dodatkowo, każdy uczestnik może potrzebować swój smartfon do ćwiczeń warsztatowych (wymagana aktualna przeglądarka Chrome lub Safari)

Zajęcia cechują się wysokim poziomem interakcji, która pozwala uczestnikom się w pełni zaangażować. Wymagane jest, aby uczestnicy mogli w trakcie spotkań i warsztatów w pełni skoncentrować się na udziale. Pracujemy w oparciu o symulacje i case-study, które pozwalają przećwiczyć konkretne umiejętności w praktyce. W trybie on-line przeszkoliliśmy już ponad 300 osób. Uczestnicy docenili taką formę szkolenia oceniając średnio 4,85 w skali 5.00.

Kluczowe rezultaty biznesowe:
➔ Poprawa komunikacji w zakresie zadań i projektów.
➔ Bardziej terminowe realizowanie zadań.
➔ Zwiększenie efektywności poprzez usprawnienie modelu pracy projektowej.
➔ Wzrost satysfakcji klientów z dostarczonych projektów.
➔ Wzrost zadowolenia z pracy i retencja talentów.


Jednym z kluczowych wyzwań jakiegokolwiek programu rozwojowego jest pomiar jego faktycznych rezultatów. W tym celu opracowaliśmy autorską metodę pomiaru 4 Mocy zespołu , obejmującą kluczowe obszary skutecznego zespołu
Zapisz się na szkolenie

WIZJA Czyli w jaki sposób definiowane są i przekazywane założenia, cele oraz strategia nakierowana na dostarczanie rezultatów.

NARZĘDZIA Czyli w jaki sposób zapewniony jest przejrzysty dostęp do potrzebnych procedur, procesów oraz narzędzi ze szczególnym naciskiem na skuteczną wymianę informacji.

REZULTATY Czyli jak bardzo skutecznie osiągane są wyznaczone cele z uwzględnieniem potrzeb wszystkich kluczowych interesariuszy.

LUDZIE Czyli jaki jest poziom zadowolenia członków zespołu, który wyznacza poziom energii do realizacji programu rozwojowego oraz wdrażania zmian.

Wykres śledzenia mierników organizacji w trakcie programu rozwojowego na przykładzie jednego z naszych klientów:
Wykres pokazuje wyniki przeprowadzonej anonimowej ankiety wśród grupy pracowników w organizacji na przełomie roku od 01-01-2018 do 01-04-2019, w którym pokazane jest na podstawie oceny pracowników czy firma osiągnęła założone cele, czy firma ma narzędzia do zarządzania i czy są one efektywne, czy pracownicy pracują na priorytetach i jaka jest ich ostatecznie satysfakcja z pracy w projektach i zadaniach jakie wykonują
Przykłady realizacje dla klientów:
Sprawny.Marketing

Wdrożenie narzędzia do pracy grupowej w Zespołach
projektowych.

Case study:
https://goraj.com/case-study-poprawa-komunikacji-w-firmie-sprawny-marketing/

Poznańskie Centrum Superkomputerowo
+Sieciowe razem
z Uniwersytetem Adama Mickiewicza

Usprawnienie procesu produkcji oprogramowania (portal, aplikacje mobilne) w projekcie budowy archiwum

Case study:
https://goraj.com/case-study-polaczylismy-prince2-agile/

Video o projekcie:
https://youtu.be/vJX0lzMcROk

 

Berliner Institute
for Distributed Networks (BISDN)

Usprawnienie pracy Deweloperów i skrócenie czasu wytwarzania
produktu. Optymalizacja procesu wytwórczego na bazie metodyk
zwinnych.

Wywiad z klientem:
https://youtu.be/0Hv43fBX9Bk

Cena szkolenia

Wycena indywidualna

Błażej Goraj

PMP, PSM, ITIL, AgilePM, PRINCE2, IPMA

Project Management Expert z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, który pomaga sprawnie osiągać rezultaty. Od ponad 10 lat prowadzi praktyczne warsztaty z obszaru zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania zwinnego (Agile/Scrum), motywacji zespołów projektowych oraz budowania biur zarządzania projektami (PMO).
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach takich jak: Hewlett-Packard, Mondelez International, Electronic Data Systems, gdzie tworzył i zarządzał zespołami kierowników programów i projektów obejmujących region Europy Centralnej i Wschodniej. Był odpowiedzialny między innymi za portfel projektów outsourcingowych, który obejmował kontrakty o wartości powyżej $100.000.000.Certyfikowany trener zarządzania projektami z ramienia stowarzyszenia IPMA, posiada certyfikaty zawodowe z zarządzania projektami: PMP, PRINCE2, AgilePM oraz IPMA.

Nazwa szkolenia: Goraj PRO = Program Rozwoju Organizacji

Cena: Wycena indywidualna