BUDOWANIE SKUTECZNYCH ZESPOŁÓW.

Budowanie skutecznych zespołów.
Twój zespół ma moce, które wydobędziesz.

Wybierz gdy:

kierujesz zespołem i chcesz poprawić w nim komunikację
budujesz zespół i chcesz rekrutować odpowiednich ludzi
chcesz zwiększyć skuteczność pracy zespołu

Opis:

Rola menedżera w dzisiejszych czasach jest niezwykle wymagająca: ciągle zmieniająca się sytuacja na rynku, konieczność wprowadzania coraz to nowych narzędzi do pracy z grupą oraz w relacji indywidualnej, zachowanie równowagi pomiędzy aspektem „wspieram” i „wymagam” to tylko niektóre z wyzwań z jakimi mierzy się współczesny lider zespołu. Wielu menedżerów i prezesów firm narzeka dziś na przeciążenie obowiązkami, niską efektywność pracy współpracowników, liczne konflikty wśród pracowników czy odejścia z pracy osób nowozatrudnionych.

Rozwiązaniem tych problemów jest rozpoznanie potencjału własnego i swoich współpracowników, poprawa komunikacji wewnątrz grupy, wzrost efektywności zarządzania pracownikami, w tym właściwe delegowanie zadań.
Dzięki temu szkoleniu dyrektor, menedżer, kierownik projektu będzie potrafił przydzielić pracownikowi odpowiednie stanowisko pracy, dowie się jak motywować swoich współpracowników do pracy bazując na ich potrzebach, marzeniach.
Zapisz się na szkolenie

Czego się nauczysz:

Jak zbudować skuteczny zespół projektowy
Jak wpływać na relacje w zespole żeby ludzie pracowali bardziej harmonijnie
Jak rozumieć i doceniać różnorodne typy osobowości ludzi
Jak najlepiej wykorzystywać potencjał pracowników w tych etapach projektu, w których dana osoba pracuje najefektywniej
Jak rozmawiać z ludźmi o innych stylach myślenia, dzięki której buduje się dobre, wspierające relacje ze współpracownikami jednocześnie dbając o realizację celów biznesowych
Jak rozdzielać zadania w oparciu o naturalne preferencje i potencjały
Jak skutecznie motywować ludzi do pracy projektowej

Angażujący i praktyczny warsztat

Inspiracja do wdrożenia usprawnień

Doświadczony trener, który pomaga wyciągnąć najważniejsze wnioski

PROGRAM SZKOLENIA.
Budowanie skutecznych zespołów
9:00 - 12:00

Moduł 1

  • Rola menedżera w tworzeniu Zespołu Projektowego (jak delegować, jak komunikować, jak organizować)
  • Autodiagnoza stylów poznawczych
  • Typologia stylów myślenia i stylów działania wg FRIS.
  • Czy powinnam/powinienem coś w sobie zmienić?
12:00 - 13:00

Przerwa na lunch

 

13:00 - 16:00

Moduł 2

  • Style myślenia i działania przekładające się na pracę organizacji projektowej
  • Proces zespołowy a współpraca zespołowa
  • Podział zadań w grupie w oparciu o naturalne preferencje
  • Komunikacja z ludźmi o odmiennych stylach myślenia i udzielanie informacji zwrotnej (Fuko, Gold, Kanapka, Spinka)

Cena szkolenia

Wycena indywidualna

Katarzyna Kapłon-Zamęska

TRENER, MENTOR STYLÓW MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Psycholog zarządzania z ponad 25-letnim doświadczeniem pracy na stanowisku kierowniczym. Jako menedżer w firmie medycznej bezpośrednio zarządza grupą 40 kobiet w 18 oddziałach Firmy. Jej Osiągnięcia zawodowe to m.in.: zwielokrotnienie sprzedaży, udana zmiana kultury organizacyjnej ze zorientowanej wyłącznie na efekty na zorientowaną na rozwój potencjału ludzkiego, rozwój firmy w wyniku długotrwałych partnerskich relacji z klientami.
Od 25 lat jako szkoleniowiec oraz od 3 lat jako certyfikowany trener FRIS i coach Facylitator Action Learning pomaga swoim klientom rozwijać kompetencje komunikacyjne i sprzedażowe prowadząc warsztaty indywidualne i grupowe. W pracy trenera korzysta z metod opartych o najlepsze rezultaty wypracowane i wykorzystywane przez Konsultantów i Trenerów MATRIK oraz Trenerów Biznesu SET. Uczy jak zbudować prosperującą, odnoszącą sukcesy firmę poprzez utrzymanie trwałych, dobrych relacji biznesowych: z klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi. Mówca inspiracyjny organizacji Toastmasters International, prezes TM Business Club Poznań w latach 2018-2019. Pomaganie ludziom to nie tylko jej wielka pasja, ale również spełnienie marzeń. Mocno wierzy, że niezachwiana wiara w siebie, rzetelna wiedza biznesowa i solidna praca prowadzą wprost do sukcesu.

Nazwa szkolenia: Budowanie skutecznych zespołów

Cena: Wycena indywidualna