AgilePM Foundation.

AgilePM Foundation.
Poznaj zwinne zarządzanie i zdobądź certyfikat.

Wybierz gdy:

Chcesz poznać nowoczesną metodę zwinnego zarządzania projektami
Planujesz pracować w różnorodnych projektach zarówno tych mniejszych jak i w dużych organizacjach
Zamierzasz rozwinąć swoją karierę dzięki zdobyciu renomowanego certyfikatu AgilePM Foundation

Opis.

AgilePM – międzynarodowy standard, metodyka zarządzania projektami oparta o podejście zwinne do zarządzania projektami. Szczególne zastosowanie znajduje w projektach, gdzie budżet i zakres projektu mogą ulegać zmianie.

Najnowsza odsłona metodyki AgilePM (Agile Project Management), to wersja 2.0., powstała na bazie DSDM (ang. Dynamic Systems Development Method). to przede wszystkim zmiana, otwartość na zmiany, proponowanie zmian w celu otrzymania tego, czego klient naprawdę potrzebuje (nawet, jeśli jest to rozbieżne z tym, co pierwotnie zostało zamówione). Można to osiągnąć poprzez lepsze i dokładniejsze zrozumienie prawdziwych potrzeb klienta i wspólne opracowanie rozwiązania, które na nie odpowie. AgilePM stosuje podejście do zarządzania projektami, w którym to Sponsor projektu, poprzez oddelegowane dedykowanej osoby z biznesu, nie tylko komunikuje się każdego dnia z zespołem wytwórczym, ale również aktywnie współpracuje z nim będąc jego częścią. To pozwala na szybsze podejmowanie decyzji oraz promuje współpracę, wspólne rozwiązywanie zagadnień projektowych i precyzyjne doprecyzowanie wymagań (w oparciu o funkcje a nie cechy produktów) na bieżąco wraz z postępem projektu.

Zapobiega to sytuacjom, w których wszelkie detale zostają dopracowane na samym początku według koncepcji BDUF (ang. Big Design Up Front). AgilePM promuje tzw. EDUF (ang. Enough Design Up Front), czyli wystarczający opis wymagań na początku projektu.
Każdy uczestnik po kursie otrzymuje certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Zapisz się na szkolenie

Czego się nauczysz:

Lepsze i dokładniejsze zrozumienie potrzeb klienta. Dostarczanie tego, co klient potrzebuje, a nie tylko tego, co klient początkowo zamówił. (Poznajmy pojęcie „wartości” wedle Klienta i wspólnie opracujemy wymagania, nie bazujemy tylko na oczekiwaniach klienta, które mogą różnić się od prawdziwych potrzeb. Określmy funkcję produktów ponad ich cechy i kryteria akceptacji)
Stosowanie komunikacji wizualnej w postaci prototypów, makiet, modeli w celu wizualizacji wizji końcowego produktu dla biznesu. (Pokaż mi a zobaczę, przetestuję, przemyślę i ocenię. Jeśli nie spróbuję, to nigdy nie będę wiedział, czy to jest to, czego szukam i potrzebuje)
Przyrostowe (inkrementalne) dostarczanie kluczowych wymagań w realnych, krótkich odstępach czasowych, pozwalając na dostarczanie produktów zawsze na czas. (Krótszy horyzont, łatwiejszy cel. Łatwiejszy cel, mniejsze ryzyko, a w konsekwencji bezpieczeństwo projektu i inwestycji)
Skuteczniejsze tworzenie wielozadaniowych zespołów wytwórczych, złożone z osób technicznych i biznesowych. (Połączmy siły, przyspieszmy komunikację. Współpracujmy, nie delegujemy)
Zwiększona efektywność zespołów wytwórczych. (Mniej biurokracji, więcej kreatywności)
Jasna i czytelna współpraca między biznesem a zespołami wytwórczymi. (Nie sam nadzór w postaci raportowania i mierzenia postępów)

doświadczony trener

międzynarodowy certyfikat

dużo praktycznych przykładów

Skorzystaj, ze szkolenia
w wersji on-line.
W trakcie sesji pracujemy na żywo gdzie widzisz wszystkich uczestników spotkania w wirtualnym pokoju,
Dodatkowym atutem są wirtualne ankiety oraz tablice, na których trener może narysować przykład lub pokazać bardziej złożony problem,
W trakcie spotkania cały czas możesz zadawać pytania oraz się konsultować,
Otrzymasz dedykowane materiały w formacie pdf przed spotkaniem,
Długość poszczególnych modułów jest dostosowana do pracy zdalnej i będą zaplanowane odpowiednie przerwy żeby się odpowiednio zregenerować,
Jeśli coś będzie wymagać wyjaśnienia trener będzie dostępny po spotkaniu na dodatkowe wyjaśnienie,
Ustaliliśmy z naszymi współdomownikami, dziećmi, psami i kotami, że nie będą nam przeszkadzać w trakcie sesji
PROGRAM SZKOLENIA.
AgilePM Foundation
9:00 - 9:15

Powitanie, prezentacja uczestników

9:15 - 10:30

Czym jest Zwinne Zarządzanie Projektem?

 • Uproszczone i złożone podejścia Agile
 • Źródła Zarządzania
 • Projektem Agile
 • Czym jest DSDM?
 • Manifest Agile
 • Którą metodę Agile zastosować
10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 13:00

Filozofia, Pryncypia i Zmienne Projektowe

 • AgilePM – Podstawy
 • Filozofia Agile
 • 8 Pryncypiów AgilePM
 • Pryncypium 1 – Koncentruj się na potrzebie biznesowej
 • Pryncypium 2 – Dostarczaj na czas
 • Pryncypium 3 – Współpracuj
 • Pryncypium 4 – Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 • Pryncypium 5 – Buduj przyrostowo w oparciu o solidne podstawy
 • Pryncypium 6 – Wytwarzaj Iteracyjnie
 • Pryncypium 7 – Komunikuj się ciągle i jasno
 • Pryncypium 8 – Demonstruj kontrolę
 • Filozofia i zasady – najważniejsze wskazówki
13:00 - 14:00

Przerwa na lunch

14:00 - 15:30

Przygotowanie do odniesienia sukcesu

 • Czynniki sukcesu w projekcie Agile
 • Kwestionariusz metody projektu
  Proces DSDM
 • Rola Wsparcia – Doradca techniczny
 • Pozostałe role
15:30 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45 - 17:00

Ludzie – Role i obowiązki DSDM

 • Wszystkie role i obowiązki – ogólne omówienie
 • Role z Poziomu Projektu
 • Role z Poziomu SDT
 • Pozostałe role
DZIEŃ 2
9:00 - 9:45

Omówienie wyników egzaminu próbnego, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości

9:45 - 11:00

Gra szkoleniowa Agile Game: Agile Warrior

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:00

Produkty DSDM

 • Produkty – podsumowanie
 • Produkty fazy Przed-projektem
 • Produkty fazy Wykonalność oraz Podstawy
 • Produkty fazy Rozwoju Ewolucyjnego oraz Wdrożenie
 • Produkty fazy Po-projekcie

Kluczowe praktyk stosowanie priorytetów i timeboxów

 • Omówienie techniki priorytetyzacji MoCoW
 • imeboxing
 • Stosowanie Timeboxów – szerszy kontekst
 • Codzienne Zbiórki
13:00 - 14:00

Przerwa na lunch

14:00 - 15:15

Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu

 • Faza Projektowa
 • Produkty fazy Projektowej
 • Konfiguracja cyklu życia – przykłady
 • Cykl życia – najważniejsze wskazówki

Inne praktyki:

 • Warsztaty Facylitowane
 • Modelowanie
 • Rozwój Iteracyjny
15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:00

Egzamin AgilePM Foundation

CERTYFIKACJA

Egzamin AgilePM Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i obecnie można go zdawać zarówno w języku polskim jak i angielskim. Certyfikat AgilePM Foundation jest ważny bezterminowo.

Cena szkolenia

3500 zł brutto ( 0 zł brutto z refundacją 100 %)
W cenie: 2 dni szkolenia, egzamin, certyfikat, materiały szkoleniowe, catering w dniach szkolenia

Chcesz uzyskać 100 % refundacji!
Zapraszamy do kontaktu.

Nazwa szkolenia: AgilePM Foundation

Cena: 3500 zł brutto ( 0 zł brutto z refundacją 100 %)
W cenie: 2 dni szkolenia, egzamin, certyfikat, materiały szkoleniowe, catering w dniach szkolenia