Agile Training.

Agile Training.
Uczysz się poprzez interakcję i angażujące ćwiczenia.

Wybierz gdy:

Chcecie przyspieszyć realizację projektów i unikać opóźnień
Szukacie praktycznych przykładów pracy projektowej
Uczycie się poprzez interakcję i angażujące ćwiczenia

Opis.

Szkolenie pokazuje filozofię zwinnego zarządzania (Agile) jak i metodę zwinnego wytwarzania produktów (Scrum) na przykładach z życia. Każdy z elementów jest wyjaśniony w odniesieniu do teorii i jednocześnie poparty praktycznym ćwiczeniem, które pozwala zrozumieć jak dany element aplikować w praktyce. Szkolenie jest oparte o symulację projektu, w której uczestnicy planują i rozwijają produkt w oparciu o metodę Scrum.

Zapisz się na szkolenie

Czego się nauczysz:

Jak szybciej wytworzyć produkt dzieląc projekt na etapy (sprinty)
Dowiesz się, jak zrozumieć potrzeby klienta i rozróżnić “ja chcę” od “ja potrzebuję”
Poznasz kluczowe role w projekcie zarządzanym w metodzie Scrum
Zrozumiesz po czym poznać dobrego Product Ownera i Scrum Mastera
Dowiesz jak zaangażować i motywować do działania ludzi w swoim zespole
Nauczysz się dostarczyć produkt, który będzie zgodny z oczekiwaniami Twojego klienta
Poznasz techniki przygotowywania i prowadzenia efektywnych spotkań
Poznasz sposób planowania pracy i zwinnego wytwarzania produktu
Zobaczysz jak poprawnie korzystać z narzędzi agile (Product Backlog, Sprint Backlog)
Dowiesz się jak wyciągać wnioski z projektu i wykorzystać doświadczenie na przyszłość

Pełna symulacja wytwarzania produktu

Doświadczony trener

Przygotowuje do kursu Professional Scrum Master

PROGRAM SZKOLENIA.
Agile Training
DZIEŃ 1
9:00 - 12:30

Filozofia Agile w praktyce

 • Gra Agile (uczenie przez doświadczenie), Manifest Agile, Wartości
 • Wydajność pracy w projektach klasycznych i zwinnych (waterfall vs agile)
 • Wstęp do iteracyjnego wytwarzania produktu
12:30 - 13:00

Przerwa na lunch

13:00 - 16:00

Role i przywództwo w projekcie

 • Role i zakres odpowiedzialności (Product Owner, The Team, Scrum Master, Stakeholders)
 • Przywództwo w projekcie, poziomy władzy
 • Przywództwo sytuacyjne
DZIEŃ 2
9:00 - 12:30

Narzędzia, praktyki i ceremonie Scrum

 • Rejestr produktowy ([Product Backlog], rejestr zadaniowy [Sprint Backlog], rejestr blokad [Impediments Backlog])
 • Narzędzia agile (tablice Kanban)
 • Przebieg iteracji (sprintu), Planowanie i Podsumowanie sprintu, Demo produktu
 • Praca z wymaganiami klienta (User Stories, Epics)
 • Metody szacowania (Story Points, Planning Poker)
 • Monitorowanie przebiegu projektu, definicja prędkości zespołu, Sprint / Release Burndown
12:30 - 13:00

Przerwa na lunch

13:00 - 16:00

Zagadnienia zaawansowane

 • Sprint zerowy, Sprint stabilizacyjny
 • Zakończenie sprintu przed czasem i ustalanie czasu sprintu
 • Łączenie ról, Skalowanie zespołów
 • Planowanie produkcji
 • Rozwiązywanie problemów, Efektywne retrospektywy
Opinie o szkoleniu.

cena szkolenia

Wycena indywidualna

Trener

Błażej Goraj

Project Management Expert z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, który pomaga sprawnie osiągać rezultaty. Od ponad 10 lat prowadzi praktyczne warsztaty z obszaru zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania zwinnego (Agile/Scrum), motywacji zespołów projektowych oraz budowania biur zarządzania projektami (PMO).
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach takich jak: Hewlett-Packard, Mondelez International, Electronic Data Systems, gdzie tworzył i zarządzał zespołami kierowników programów i projektów obejmujących region Europy Centralnej i Wschodniej. Był odpowiedzialny między innymi za portfel projektów outsourcingowych, który obejmował kontrakty o wartości powyżej $100.000.000.
Certyfikowany trener zarządzania projektami z ramienia stowarzyszenia IPMA, posiada certyfikaty zawodowe z zarządzania projektami: PMP, PRINCE2, AgilePM, Scrum.org oraz IPMA.

Nazwa szkolenia: Agile Training

Cena: Wycena indywidualna