Połączyliśmy PRINCE2 + Agile w projekcie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

czyli jak sprawić, żeby jeden miesiąc pracy był bardziej skuteczny niż poprzednich sześć.

Fotografia: Wspólna analiza najlepszych scenariuszy realizacji projektu – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – czerwiec 2019

WYZWANIA PROJEKTOWE

W sierpniu 2018 Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął się wyjątkowego zadania na skalę kraju. Rozpoczął projekt mający na celu udostępnić swoje archiwa 2 milionów eksponatów zebranych w ciągu ostatnich 200 lat. Ta przepastna kolekcja obejmuje między innymi takie ciekawostki jak zbiór owadów z dorzecza Amazonii, które nasz podróżnik Arkady Fidler, zdołał przywieźć z jednej ze swoich wielkich podróży. Projekt został zaplanowany na 3 lata. 60 osobowy zespół miał za zadanie zdigitalizować wszystkie materiały. W skład konsorcjum realizującego projekt weszło Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), którego rolą było dostarczenie technologii i zbudowanie portalu oraz aplikacji mobilnej do prezentowania wszystkich eksponatów.

Po kilku miesiącach pracy w projekcie pan Profesor Bogdan Jackowiak, kierownik projektu i jednocześnie wielki pasjonat budowy portalu, zwrócił się do nas z prośbą o zapewnienie realizacji projektu zgodnie z metodyką PRINCE2 a jednocześnie żeby nie “zabić” wszystkich dokumentacją. Ponadto głównym wyzwaniem dla zespołu okazał się proces tworzenia portalu oraz aplikacji mobilnej. 

Fotografia: chwila przerwy podczas szkolenia.

Naszym zadaniem było przygotowanie ciekawego szkolenia z zarządzania projektem dla 10 osobowego zespołu zarządzającego, który na co dzień był rozproszony oraz zaangażowany również w inne projekty. Zależało nam, by pokazać zespołowi badaczy i profesorów uczelnianych, że szkolenie z zarządzania projektami może być przyjazne, praktyczne a do tego zgodne z metodyką PRINCE2. Po zakończeniu szkolenia, które zawierało dużą dawkę praktycznych ćwiczeń oraz przykładów grupa była zadowolona, a chwilami nawet entuzjastyczna! To był dobry moment, żeby rozpocząć wdrażanie elementów Agile/Scrum w obszar wytwarzania portalu i aplikacji mobilnej. Jakaż była nasza radość gdy zespół zgodnie stwierdził, że w miesiąc pracy nową metodą zrobili więcej niż w poprzednie pół roku. Po prostu przeszliśmy z dyskusji o wytwarzaniu produktu do  wytwarzania produktu, konkretnych modułów i funkcjonalności i to dało wszystkim najwięcej radości.

ZAKRES PROJEKTU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

 • analizowanie dokumentacji projektowej
 • adaptacja ww. dokumentacji na wytyczne wynikające ze stosowania metodyki PRINCE2
 • opracowanie programu szkoleń, przygotowanie materiałów wraz z ćwiczeniami szkoleniowymi w oparciu o dokumentację, jaka będzie stosowana w ramach zarządzania projektem
 • przeprowadzenie szkoleń dla zespołu zarządzającego projektem; celem warsztatu było pokazanie jak działa metodyka na podstawie projektu: “Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” 
 • zapewnienie jakości i zgodności z ustaloną metodyką działania podczas indywidualnych konsultacji z zespołem zarządzającym
 • opracowanie głównego planu zarządzania projektem – “planu lotu” dla zespołu administracyjnego zarządzającego
 • opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu
 • prowadzenie doradztwa w trakcie realizacji projektu (on-going), mającego na celu weryfikację umiejętności praktycznego wdrażania dokumentacji projektu
 • prowadzenie warsztatów w postaci produktywnego spotkania, podczas którego z zespołem koordynatorów z ramienia UAM oraz deweloperów z PCSS budowaliśmy portal internetowy wraz z bazą już zdigitalizowanych materiałów z wykorzystaniem backlogu. Strona ta wraz z bazą jest budowana na potrzeby różnych jej  przyszłych grup użytkowników – począwszy od studentów akademickich, czy grupy naukowców, a kończywszy na grupie urzędników administracji publicznej, sądowej czy celnikach

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • zapewnienie zgodności projektu z metodyką zarządzania projektami PRINCE2 co było wymogiem formalnym
 • rozwój kompetencji zarządzania projektami zespołu zarządzającego w oparciu o praktyczne zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania projektami Agile/Scrum.
 • zwiększenie świadomości o wadze i skuteczności właściwej komunikacji w grupie koordynatorów poszczególnych zadań co zaowocowało częstszymi a krótszymi i bardziej produktywnymi spotkaniami
 • zwiększenie szans na sukces projektu zgodnie z założeniami

Efekty wdrożenia PRINCE2+Agile oceniam znakomicie. Szczególnie w zakresie podniesienia kultury pracy całego zespołu. Pracownicy weszli na nowy poziom działania. Goraj.com w sposób metodyczny, używając angażujących ćwiczeń, pomogło zbudować koleżeńską formę współpracy w projekcie. Szczególnie poprawiła się terminowość realizacji powierzonych zadań.

– profesor Bogdan Jackowiak
Kierownik projektu AMUNATCOLL
spotkajmy się na ZOOMie i porozmawiajmy o Twoich potrzebach