Kierownik działu księgowo-finansowego

tel. 577 603 400