Zarządzanie projektami w zespole

To szkolenie z zarządzania projektami stworzyłem na bazie 25 lat pracy w projektach od start-up’ów po wielomilionowe przedsięwzięcia w największych korporacjach na świecie. Dzięki niemu poznasz wszystkie metodyki zarządzania projektami takie jak PMI, PRINCE2, IPMA, Agile Project Management, Scrum.

Otrzymasz zestaw 12 zasad prowadzenia zwycięskich projektów i staniesz się ekspertem zarządzania. Całość realizowana jest na podstawie symulacji projektu akcji ratunkowej. Dzięki temu, członkowie zespołów projektowych przećwiczą każdą zasadę w praktyce. Wybierzesz to, co jest najbardziej potrzebne w prowadzonych przez Ciebie różnych projektach. Doświadczysz zarządzania projektami w zespole, realizując kolejne misje symulacji. Dowiesz się jakie pytania zadawać w trakcie inicjacji projektu oraz jakie narzędzia najlepiej stosować w planowaniu przedsięwzięć. Moduł o śledzeniu ryzyk i pożarów pozwoli uniknąć stresu w przyszłych wyzwaniach. Cały dzień intensywnego szkolenia pozwoli uruchomić kluczowe moce zwycięskich projektów Wizja + Ludzie + Narzędzia = Rezultaty.

CZYM JEST ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI?

Zarządzanie projektami to dążenie do osiągnięcia sukcesu poprzez realizowanie zróżnicowanych zadań z jednoczesnym minimalizowaniem ryzyka, które może utrudnić lub uniemożliwić osiągnięcie sukcesu. W ramach skutecznego zarządzania projektami wyodrębnić możemy kilka podstawowych działań, które umożliwiają osiągnięcie sukcesu:

1. definiowanie – wyznaczenie celu, który należy osiągnąć
2. planowanie projektu – dobór odpowiednich narzędzi oraz tworzenie planu działania
3. realizacja planu – realizacja zadań
4. kontrola – systematyczne weryfikowanie postępu prac
5. zamknięcie projektu – analiza efektów całego procesu.


Podczas szkolenia z zarządzania projektami w zespole przeprowadzę Cię przez cały proces skutecznego zarządzania projektami w Twojej firmie, tak aby osiągnięcie sukcesu stało się możliwe. Twój zespół projektowy nauczy się pracować mądrze i efektywnie, dzięki czemu satysfakcja z pracy wzrośnie.

DLACZEGO ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI JEST WAŻNE?

Temat zarządzania projektami odgrywa kluczową rolę we współczesnym świecie biznesu i organizacji. Odpowiednie zarządzanie projektami umożliwia osiąganie zamierzonych celów, skuteczne wykorzystywanie zasobów oraz redukcję ryzyka niepowodzenia. To dyscyplina, która łączy w sobie umiejętności, metodyki i strategie pozwalające przeprowadzić projekt od koncepcji do realizacji w sposób skuteczny i efektywny.

Metodyka zarządzania projektami – fundament sukcesu

Dobra metodyka zarządzania projektami stanowi solidny fundament każdego przedsięwzięcia. Pomaga określić strukturę pracy, rozdzielić zadania pomiędzy uczestnikami projektu oraz ustalić zasady efektywnej pracy i plan działań. Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniej metodyki dostosowanej do charakteru projektu, skali oraz dostępnych zasobów. Istnieje wiele różnorodnych metodyk zarządzania projektami, takich jak Scrum, PRINCE2, czy PMBOK, które mogą być stosowane w zależności od potrzeb.

Program szkolenia – inwestycja 
w rozwój kompetencji

Szkolenie z zakresu zarządzania projektami jest doskonałym sposobem na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego prowadzenia projektów. Elementy do praktycznego zastosowania znajdzie dla siebie zarówno kierownik projektu jak również osoby odpowiedzialne za realizację projektów w firmie. Program szkolenia obejmuje różne zagadnienia, takie jak techniki planowania, zarządzanie zespołem, angażowanie kluczowych osób, analiza ryzyka czy komunikacja z interesariuszami. Inwestycja czasu zespołu w udział w szkoleniu pozwoli na szybszy rozwój kompetencji w tym obszarze.

Efektywne spotkania zespołu projektowego – klucz do dobrej komunikacji

Spotkania zespołu projektowego są fundamentem skutecznego działania. Efektywne spotkania pozwalają na ustalenie priorytetów, podział zadań oraz monitorowanie postępów. Umiejętność prowadzenia efektywnych spotkań, w których każdy członek zespołu ma okazję do wypowiedzenia się i podzielenia się swoimi uwagami, jest niezwykle ważna dla efektywnego zarządzania projektem.

Stworzenie indywidualnej mapy projektów – klucz do skutecznej organizacji pracy

Każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Stworzenie indywidualnej mapy projektów pozwala na określenie unikalnych aspektów i wymagań danego przedsięwzięcia. To pozwala na lepsze zrozumienie zakresu pracy oraz ustalenie strategii działania, co z kolei przyczynia się do efektywniejszego zarządzania projektem.

Stworzenie planu projektu – kluczowy element sukcesu

Planowanie projektu to jedno z najważniejszych zadań dla kierownika projektu. Realistyczny harmonogram, odpowiednie alokowanie zasobów oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem są kluczowymi elementami udanego projektu. Stworzenie planu projektu pozwala na zrozumienie pełnego zakresu prac oraz wyznaczenie celów, które mają zostać osiągnięte w określonych terminach

Tworzenie strategii angażowania – klucz do sukcesu z interesariuszami

Interesariusze odgrywają istotną rolę w każdym projekcie. Skuteczna komunikacja z nimi oraz umiejętność angażowania ich w projekt jest niezwykle ważna. Tworzenie strategii angażowania pozwala na zrozumienie potrzeb interesariuszy oraz dostosowanie działań w sposób, który będzie korzystny dla wszystkich zaangażowanych stron.

Tworzenie realistycznego harmonogramu – klucz do unikania opóźnień

Realistyczny harmonogram to jeden z kluczowych czynników sukcesu projektu. Nie tylko pozwala na wyznaczenie celów i terminów, ale także pomaga unikać opóźnień i niepotrzebnych problemów. Ćwiczenia z tworzenia realistycznego harmonogramu są nieocenioną praktyką dla kierowników projektów, pozwalając na doskonalenie umiejętności planowania.

CZYTAJ WIĘCEJ…

Warsztat z zarządzania projektami w zespole – dla kogo?

organizacje, które pracują
lub chcą pracować projektowo

zespoły pracujące nad projektami stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie

liderzy prowadzący zespoły projektowe

Korzyści
dla uczestnika

poznasz metody układania pracy w sposób projektowy

zrozumiesz co należy usprawnić w swoich projektach

otrzymasz zestaw dwunastu zasad pracy projektowej gotowych do wdrożenia w swoim zespole

zdobędziesz doświadczenie z przeprowadzonej symulacji projektu

zaczniesz pracować mądrzej, a nie ciężej w swoich kolejnych projektach

Korzyści
dla organizacji

wzrost odpowiedzialności ludzi za terminową realizację zadań

wyższa motywacja do pracy dzięki bardziej przejrzystej wizji projektowej

lepsza kontrola nad ryzykami i przeciwdziałanie pożarom w projektach

większa satysfakcja z pracy zespołowej podczas realizacji projektów

szansa na rozwój strategicznych, odwlekanych od miesięcy projektów

Program szkolenia zarządzanie projektami

DZIAŁANIE

symulacja projektu akcji ratunkowej Raven 13

POZNAWANIE

poznawanie narzędzi
i metod pracy projektowej

USPRAWNIANIE

usprawnienia w praktyce 
w kolejnym etapie symulacji Raven 13

ZROZUMIENIE

pogłębione zrozumienie na bazie doświadczeń 
z symulacji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

PRZED SZKOLENIEM

zarezerwuj sobie godzinę na badanie potrzeb, aby maksymalnie dostosować zakres szkolenia do wyzwań Twojego zespołu

MIEJSCE SZKOLENIA

pracujemy stacjonarnie w wybranym przez Was miejscu lub online, na co dzień szkolę głównie w Poznaniu

LICZBA UCZESTNIKÓW

z mojego doświadczenia wynika, że najlepsza dynamika na szkoleniu jest przy udziale 5-15 osób; przed szkoleniem poproszę Cię o listę uczestników

CZAS TRWANIA

szkolenie jest całodniowe – trwa 8 godzin, z przerwą obiadową; możemy zacząć między godziną 8 a 9 zależnie od Twoich preferencji

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Jestem praktykiem i pasjonatem pracy projektowej z ponad 20 letnim stażem. Uczę jak skutecznie rozwijać pomysły w gotowe produkty. Klienci doceniają mnie za różnorodne doświadczenie, które zebrałem prowadząc projekty międzynarodowe dla takich firm jak: Hewlett-Packard, Electronic Data Systems i Mondelez International. Rozwijałem także start-upy, które dzięki mojemu wsparciu skróciły czas wdrożenia produktów oraz usprawniły komunikację w zespole.
Sensem mojej pracy jest pomoc ludziom w rozwijaniu pomysłów w jasną wizję, za którą pójdzie zaangażowany zespół. To jest możliwe dzięki właściwemu zastosowaniu metod i narzędzi projektowych.

Jestem trenerem i konsultantem zarządzania projektami. Od 2005 roku pomagam firmom pracować projektowo w taki sposób, żeby klienci zamawiali więcej produktów, a pracownicy byli dumni ze swojej pracy. Posiadam certyfikaty Project Management Professional, International Project Management Association, Professional Scrum Master, PRINCE2.

Klienci najczęściej korzystają z mojego wsparcia w obszarach:
– lepszego wykorzystania zarządzania projektami w zespole,
– wyboru odpowiedniej metodyki i narzędzi do pracy projektowej,
– planowania wdrożenia produktu lub usługi na rynek,
– szybszego rozwijania pomysłów w prototypy, które dają konkretne wnioski do działania,
– sprawnego budowania zespołu, który zrealizuje oczekiwany rezultat w założonym czasie,
Prowadzę szkolenia i doradztwo również w języku angielskim.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Szkolenie petarda! Myśląc Jezu, całe 8h gadania a tu proszę – totalne zaskoczenie bardzo polecam!

Karolina Kończal

Szkolenie petarda! Myśląc Jezu, całe 8h gadania a tu proszę – totalne zaskoczenie bardzo polecam!

Karolina Kończal

Szkolenie petarda! Myśląc Jezu, całe 8h gadania a tu proszę – totalne zaskoczenie bardzo polecam!

Karolina Kończal

Szkolenie petarda! Myśląc Jezu, całe 8h gadania a tu proszę – totalne zaskoczenie bardzo polecam!

Karolina Kończal