Case study: Rozwój kultury zarządzania projektami w Unilever Poznań

Dobrze zaprojektowany rozwój kultury projektowej to wieloetapowy program. Istotnym  elementem  sukcesu jest zaangażowanie uczestników od pierwszego dnia startu inicjatywy. To istotnie zwiększa szanse na to,  by projekty kojarzyły się ludziom z czymś w czym warto wziąć udział, pomimo dodatkowych nakładów pracy i niepewności.

Fotografia:  Podczas szkolenia bardzo często pojawiały się  tzw. „stop-klatki” czyli momenty, kiedy omawiane były wyniki kolejnych ćwiczeń .Dzięki nim uczestnicy mieli szansę jeszcze lepiej zrozumieć jak działa zarządzanie projektami do swojej codziennej pracy.

KLIENT:
Unilever Polska

ZAKRES:

Program szkoleń z tematyki zarządzania projektami w zespole, zwinnego budowania produktów (Agile) dla liderów i kluczowych członków zespołów projektowych w zakładzie produkcyjnym Unilever w Poznaniu.

POTRZEBA:
Unilever jest koncernem zatrudniającym 149 000 osób na całym świecie, posiadającym ponad 400 marek w 190 krajach. Zakład produkcyjny w Poznaniu jest jednym z kilku strategicznych fabryk spożywczych Unilever w Europie. Dynamiczny rozwój zakładu wymaga doskonałej realizacji projektów dlatego Zarządzanie Projektami zostało wybrane jako jedną z kluczowych kompetencji do rozwoju. W trakcie analizy potrzeb główny nacisk został położony na rozwój kultury projektowej.

Fotografia: W trakcie Retrospektywy był krok, w którym uczestnicy omówili pomysły projektowe w grupach

WYZWANIE:
Zaangażować uczestników w rozwój kultury pracy projektowej. Oswoić wszystkich z projektami jako nośnikami rozwoju oraz innowacji.

Fotografia: Każda symulacja rozgrywana była w etapach, pomiędzy którymi zespoły miały szansę znaleźć usprawnienia i wdrożyć je do działania. Dzięki temu następowało naturalne sprzężenie zwrotne pomiędzy doświadczeniem, refleksją szkoleniową i pomysłami na usprawnienia w swojej codziennej pracy.

ROZWIĄZANIE:

Przeprowadzona została  analiza potrzeb szkoleniowych. Bazując na Programie Rozwoju Organizacji,  opracowano  program dwudniowych warsztatów zarządzania projktami z elementami Agile.

Uczestnicy pracowali w grupach 4-6 osobowych wspólnie rozwiązując problemy w symulacji akcji ratunkowej Raven 13. Następnie, przeszli proces budowy produktu zgodnie z założeniami metody Scrum zawartej w programie szkolenia Agile. W trakcie warsztatów wszyscy uczestnicy mieli okazję wcielić się role występujące w projekcie, które pozwoliły doświadczyć jak najlepiej realizować projekt. 

Fotografia: Koniec etapu symulacji zwieńczony był celebracją, w trakcie której uczestnicy cieszyli  się rezultatami i  dzielili się  refleksjami szkoleniowymi.

OPINIA KLIENTA:

Błażej Goraj zrealizował program szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania projektami, które pozwoliły uczestnikom nabyć wiedzę o efektywnym zarządzaniu projektami i stosowaniu metodyki agile. 

Wszyscy uczestnicy pozytywnie ocenili szkolenia. Szczególnie docenili bardzo dobre przygotowanie, zarządzanie czasem, entuzjazm, oraz merytorykę. Widzimy dużą wartość dla naszych zespołów i ich codziennej pracy.

Polecamy usługi Błażeja Goraja zespołom, które potrzebują rozwijać kompetencje zarządzania projektami.

Ewelina Staszewska

HR Manager

spotkajmy się na ZOOMie i porozmawiajmy o Twoich potrzebach