LEGO® SERIOUS PLAY®

zespołowe poszukiwanie rozwiązań

REZULTATY

  • Szersze spojrzenie na wyzwanie biznesowe
  • Bardziej adekwatne decyzje
  • Angażujące spotkanie dla wszystkich uczestników

Celem metody LEGO® SERIOUS PLAY® jest aktywizacja wszystkich członków zespołu, zebranie większej ilości spostrzeżeń, a ostatecznie większe zaangażowanie i skuteczniejsze wdrożenie rozwiązań. 

Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® ułatwia komunikację i rozwiązywanie problemów w organizacjach i zespołach. Opiera się na wykorzystaniu klocków LEGO® do modelowania pomysłów na lepsze strategie działania. Bazuje na koncepcji „myślenia przez dłonie” i dzięki temu lepiej wykorzystuje potencjał intelektualny członków zespołu. 

ZAŁOŻENIA

LEGO® SERIOUS PLAY® opiera się na zestawie podstawowych przekonań na temat przywództwa i organizacji:

  • Liderzy nie znają wszystkich odpowiedzi na kluczowe problemy biznesu
  • Sukces zespołu zależy od usłyszenia pomysłów wszystkich jego członków
  • Ludzie mają naturalną potrzebę angażowania się oraz brania odpowiedzialności
  • Zbyt często zespoły pracują nieoptymalnie, pozostawiając niewykorzystaną wiedzę osób, które niekoniecznie zabiegają o “czas przy mikrofonie”
  • Żyjemy w świecie, który najlepiej można opisać jako złożony i adaptacyjny, dlatego bardziej zrównoważony rozwój może być osiągany gdy pozwolimy każdemu wnosić swój wkład i zabierać głos

ŹRÓDŁO

  • Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® opiera się na zagadnieniach zaczerpniętych z konstruktywizmu i neuronauki jednocześnie wykorzystując flow, zabawę oraz wyobraźnię uczestników.

Błażej Goraj.

Facylitator LEGO® SERIOUS PLAY®

20 lat temu zaczynałem od małego start-up’u ale szybko wciągnęli mnie giganci z listy Fortune500 tacy jak Hewlett-Packard i Mondelez International.

Kluczem w zdobywaniu doświadczenia była różnorodność: od projektów wdrożenia systemu help-desk, poprzez prowadzenie zmian organizacyjnych, tworzenie filmów animowanych dla dzieci, a na transformacji centrum usług wspólnych dla banku kończąc. Każdy problem projektowy, który musiałem rozwiązać kosztował mnie jeden włos z głowy.

Odkryłem, że najlepsze zespoły projektowe mają cztery moce: wizji, ludzi, narzędzi i rezultatów. Pomagam klientom rozwijać te moce prowadząc autorskie szkolenia oraz konsultacje projektowe.

więcej
spotkajmy się na ZOOMie i porozmawiajmy o Twoich potrzebach