ENEA S.A. – Symulacja + Retrospektywa

Retrospektywa dobrze działa gdy uczestnicy są zaangażowani i czują się zrelaksowani. Wstępem do szczerej rozmowy może być rozegranie intensywnej symulacji, w której zespół przechodzi proces grupowy i ma okazję poćwiczyć szukanie mocnych stron i usprawnień na wyrazistych przykładach. 

Fotografia: Symulacja pozwala od pierwszych minut się wszystkim zaangażować się w scenariusz.

KLIENT:
ENEA S.A. to jedno z największych polskich przedsiębiorstw działających w branży energetycznej obejmujące działaniem: wydobycie węgla kamiennego, wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej oraz handel energią.

POTRZEBA:
Kierownictwo działu projektowego zwróciło się z prośbą przygotowanie angażującego warsztatu, który pozwoliłby uczestnikom polepszyć komunikację i usprawnić metody realizacji projektów.

WYZWANIE:
Pracownicy z różnych obszarów dużej organizacji projektowej. Potrzeba zbudowania relacji oraz wzmocnienia dialogu w dużej organizacji. Wspieranie misji rozwoju doskonałości w zarządzaniu projektami niezależnie od poziomu doświadczenia i stażu pracy.

ROZWIĄZANIE:
Symulacja Raven 13 wraz z Retrospektywą Zespołu.

spotkajmy się na ZOOMie i porozmawiajmy o Twoich potrzebach