Wdrożenie metodyki zarządzania projektami


 

Wyzwania

Jeśli Twoja organizacja:


 • szybko się rozwija i prowadzi dużo inicjatyw,
 • wymaga wprowadzenia standardów zarządzania projektami,
 • potrzebuje szybciej osiągać rezultaty i dostarczać gotowe produkty do klientów,
 • chce zwiększyć tempo innowacji,
 • boryka się z chaosem komunikacyjnym.
 
 

Wyzwania

Jeśli Twoja organizacja:


 • szybko się rozwija i prowadzi dużo inicjatyw,
 • wymaga wprowadzenia standardów zarządzania projektami,
 • potrzebuje szybciej osiągać rezultaty i dostarczać gotowe produkty do klientów,
 • chce zwiększyć tempo innowacji,
 • boryka się z chaosem komunikacyjnym.
 
 

Rozwiązanie

To wdrożymy metodykę zarządzania projektami:


 • przeanalizujemy potrzebę Twojej organizacji, aby skoncentrować się na kluczowych potrzebach w zakresie projektów,
 • przygotujemy metodykę w oparciu o światowe standardy zarządzania takie jak PMI, PRINCE2, AgilePM, SCRUM,
 • wdrożymy kolejne elementy w etapach, aby zapewnić ciągłość biznesu i nie przeciążyć ludzi,
 • przygotowujemy procedury, które zapewnią przejrzystość działania,
 • dopasujemy odpowiednie narzędzia, które ułatwi komunikację, planowanie i raportowanie,
 • przeszkolimy zespółw zakresie ustalonej metodyki, procesów oraz narzędzi,
 • zasugerujemy kolejne kroki rozwojowe na przyszłość,
 
 

Korzyści

Dzięki temu:


 • Twoje priorytety będą lepiej zdefiniowane w projektach,
 • uzyskasz większy porządek i przejrzystość w przedsięwzięciach,
 • szybciej osiągniesz zamierzone cele i zwiększysz skuteczność działania,
 • członkowie zespołu będą bardziej zadowoleni.
 
 

Korzyści

Dzięki temu:


 • Twoje priorytety będą lepiej zdefiniowane w projektach,
 • uzyskasz większy porządek i przejrzystość w przedsięwzięciach,
 • szybciej osiągniesz zamierzone cele i zwiększysz skuteczność działania,
 • członkowie zespołu będą bardziej zadowoleni.
 

 

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany wdrożeniem metodyki zarządzania projektami?
Przeprowadzimy ją dla Ciebie.

 
 


 
tel. 577 603 400