Rozwój biura zarządzania projektami (PMO)


 

Wyzwania

Jeśli pracujesz projektowo i chcesz:


 • osiągać lepsze rezultaty w projektach,
 • rozwinąć kompetencje zarządzania projektami w zespole i bardziej zadbać o satysfakcję,
 • wyprzedzić konkurencję w innowacji.
 
 

Wyzwania

Jeśli pracujesz projektowo i chcesz:


 • osiągać lepsze rezultaty w projektach,
 • rozwinąć kompetencje zarządzania projektami w zespole i bardziej zadbać o satysfakcję,
 • wyprzedzić konkurencję w innowacji.
 
 

Rozwiązanie

To przeprowadzimy 6 miesięczny program rozwojowy w Twoim PMO, który:


 • ukierunkowany jest na dostarczenie mierzalnej wartości dla członków zespołu,
 • kompleksowo adresuje zagadnienia rozwojowe zespołu oraz indywidualne potrzeby poszczególnych jego członków,
 • obejmie cykl warsztatów, w trakcie których zespół będzie pracował w swoim kontekście biznesowym,
 • dostarczy dla każdego uczestnika diagnozę stylów działania oraz myślenia mającą pogłębić zrozumienie, świadomość oraz kooperację w zespole,
 • da możliwość indywidualnych spotkań mentoringowych, na których uczestnicy będą omawiać konkretne przypadki,
 • dostarczy Pomiar stanu organizacji, obejmujący kluczowe obszary skutecznego zespołu projektowego. Dzięki temu zespół otrzyma benchmark swojej dojrzałości zarządzania.
 
 

Korzyści

Dzięki temu:


 • wzrośnie skuteczność zespołu, a dzięki temu satysfakcji klientów z dostarczonej pracy,
 • zespół rozwinie kompetencje zarządzania projektami w oparciu o nowoczesne metody zarządzania,
 • wzrośnie zadowolenie i docenianie miejsca pracy i zmniejszy się odpływ kluczowych pracowników.
 
 

Korzyści

Dzięki temu:


 • wzrośnie skuteczność zespołu, a dzięki temu satysfakcji klientów z dostarczonej pracy,
 • zespół rozwinie kompetencje zarządzania projektami w oparciu o nowoczesne metody zarządzania,
 • wzrośnie zadowolenie i docenianie miejsca pracy i zmniejszy się odpływ kluczowych pracowników.
 

 

Skontaktuj się z nami

Chcesz rozwijać biuro zarządzania projektami?
Napisz do nas.

 
 


 
tel. 577 603 400