Diagnoza organizacji projektowej


 

Wyzwania

Jeśli w Twoich projektach:


 • brakuje jasno sprecyzowanych priorytetów i ciągle zmieniają się założenia,
 • informacje o postępach są niejasne i spotkania przedłużają się w nieskończoność,
 • dynamika dostarczania rezultatów jest niewystarczająca i rynek Was wyprzedza,
 • ludzie czują się przeciążeni i niektórzy decydują się odejść z zespołu.
 
 

Wyzwania

Jeśli w Twoich projektach


 • brakuje jasno sprecyzowanych priorytetów i ciągle zmieniają się założenia,
 • informacje o postępach są niejasne i spotkania przedłużają się w nieskończoność,
 • dynamika dostarczania rezultatów jest niewystarczająca i rynek Was wyprzedza,
 • ludzie czują się przeciążeni i niektórzy decydują się odejść z zespołu.
 
 

Rozwiązanie

To przeprowadzimy diagnozę Twojej organizacji projektowej, w trakcie której:


 • przeanalizujemy obecnie używane metody, procesy i narzędzia zarządzania projektami,
 • wypracujemy w formie warsztatu z zespołem najlepsze pomysły do usprawnień,
 • sprawdzimy sposoby definiowania priorytetów, dystrybuowania informacji, śledzenia rezultatów w toczących się projektach,
 • zweryfikujemy w jaki sposób odbywa się inicjowanie i planowanie projektów,
 • znajdziemy potencjalne ryzyka, które mogą wpływać na satysfakcję pracowników.
 
 

Korzyści

Dzięki temu:


 • otrzymasz Raport organizacji projektowej bazujący na uznanych światowych standardach takich jak: PMI, IPMA, PRINCE2, AgilePM, Scrum,
 • otrzymasz Mapę pomysłów rozwojowych, która będzie pokazywać kluczowe obszary do usprawnień z perspektywy zespołu,
 • dostrzeżesz mocne strony oraz obszary do rozwoju w swojej organizacji i dzięki temu będziesz w stanie zaplanować następne kroki,
 • zrozumiesz, które usprawnienia można zrobić efektywnie czasowo i kosztowo,
 • zwiększysz zaangażowanie ludzi poprzez wspólną analizę organizacji i pracę kreatywną w zakresie poszukiwania rozwiązań,
 • uzyskasz listę kluczowych ryzyk dla organizacji projektowej.
 
 

Korzyści

Dzięki temu:


 • otrzymasz Raport organizacji projektowej bazujący na uznanych światowych standardach takich jak: PMI, IPMA, PRINCE2, AgilePM, Scrum,
 • otrzymasz Mapę pomysłów rozwojowych, która będzie pokazywać kluczowe obszary do usprawnień z perspektywy zespołu,
 • dostrzeżesz mocne strony oraz obszary do rozwoju w swojej organizacji i dzięki temu będziesz w stanie zaplanować następne kroki,
 • zrozumiesz, które usprawnienia można zrobić efektywnie czasowo i kosztowo,
 • zwiększysz zaangażowanie ludzi poprzez wspólną analizę organizacji i pracę kreatywną w zakresie poszukiwania rozwiązań,
 • uzyskasz listę kluczowych ryzyk dla organizacji projektowej.
 

 

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz diagnozy w swojej organizacji? Przeprowadzimy ją dla Ciebie.

 
 


 
tel. 577 603 400