Audyt projektu


 

Wyzwania

Jeśli Twój projekt:


 • jest o strategicznym znaczeniu dla organizacji i chcesz zminimalizować ryzyko,
 • wymaga niezależnej weryfikacji jakości zarządzania,
 • wymaga zgodności z konkretną metodyką np. PMI, PRINCE2, SCRUM,
 • potrzebuje konkretnej listy usprawnień i pomysłów do wdrożenia.
 
 

Wyzwania

Jeśli Twój projekt:


 • jest o strategicznym znaczeniu dla organizacji i chcesz zminimalizować ryzyko,
 • wymaga niezależnej weryfikacji jakości zarządzania,
 • wymaga zgodności z konkretną metodyką np. PMI, PRINCE2, SCRUM,
 • potrzebuje konkretnej listy usprawnień i pomysłów do wdrożenia.
 
 

Rozwiązanie

To przeprowadzimy audyt projektu, w trakcie którego:


 • przeprowadzimy wywiady z kluczowymi uczestnikami projektu przy pomocy list pytań kontrolnych, które mają zastosowanie na różnych etapach projektu,
 • przeanalizujemy procesy, procedury oraz narzędzia, które są używane do realizacji danego projektu,
 • przygotujemy niezależną ocenę procesu zarządzania projektem w kontekście konkretnej metodyki,
 • sporządzimy raport, który pokaże stopień zgodności i obszary do poprawy.
 
 

Korzyści

Dzięki temu:


 • podniesiesz jakość zarządzania w projekcie oraz zminimalizujesz ryzyko,
 • zwiększysz bezpieczeństwo inwestycji oraz wydatkowanych środków,
 • będziesz dysponować obiektywną opinią w zakresie zgodności z wymaganą metodyką,
 • potwierdzisz mocne strony swojego projektu i będziesz w stanie docenić swój Zespół,
 • uzyskasz konkretne wnioski do działań usprawniających oraz naprawczych,
 • otrzymasz formalny wkład do rejestru jakości projektu.
 
 

Korzyści

Dzięki temu:


 • podniesiesz jakość zarządzania w projekcie oraz zminimalizujesz ryzyko,
 • zwiększysz bezpieczeństwo inwestycji oraz wydatkowanych środków,
 • będziesz dysponować obiektywną opinią w zakresie zgodności z wymaganą metodyką,
 • potwierdzisz mocne strony swojego projektu i będziesz w stanie docenić swój Zespół,
 • uzyskasz konkretne wnioski do działań usprawniających oraz naprawczych,
 • otrzymasz formalny wkład do rejestru jakości projektu.
 

 

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz audytu w swoim projekcie? Przeprowadzimy go dla Ciebie.

 
 


 
tel. 577 603 400