Czy firma budowlana może być Agile?

szkolenie w firmie budowlanej

Zarządzanie projektem w branży budowlanej przeważnie odbywa się w klasyczny sposób, ponieważ jest to praca nad z góry zaplanowanym produktem. Jednak nawet w projekcie opartym o sztywno wytyczone fazy jest potencjał na sprzężenie zwrotne i ciągłe doskonalenie. Dlatego tutaj połączenie klasycznej metody zarządzania projektami z zarządzaniem Agile dało dużą wartość dla zespołu i projektu, który lepiej adaptował się w zmieniających warunkach. Podczas warsztatu uczestnicy mieli okazje zapoznać się z podstawami AgilePM oraz Scrum oraz przećwiczyć proces na żywym przykładzie. Ten warsztat potwierdził moje przypuszczenia o tym, że Agile/Scrum jest elastycznie adoptowalny w dowolnym środowisku.

SZKOLENIA