home / Blog
26/09/2016 Agnieszka Szustak-Łuczak

Case study: PRINCE2 w projekcie digitalizacji materiałów archiwalnych Wydziału Biologii UAM

Wydział Biologii UAM już od sierpnia 2018 rozpoczął digitalizację materiałów archiwalnych i będzie kontynuował do sierpnia 2021. Dla naszego Klienta ogromnym wyzwaniem jest przede wszystkim digitalizowanie materiałów zebranych w ogromnych archiwach UAM, stworzenie jednej wspólnej internetowej bazy zawierającej wszystkie różnorodne okazy, jak również zarządzanie i koordynowanie kilkuletnim procesem digitalizacji oraz powstawania portalu. Dla nas wyzwaniem […]