BISDN – Agile w produkcji software’u

Czasami kreatywność liderów wyprzedza moce przerobowe zespołu. Agile wraz z tablicą kanban pomaga skoncentrować się na priorytetach i minimalizować ilość pracy w toku.

Fotografia: Gdy klient zamawia warsztaty stacjonarne to sugerujemy, aby sala była dobrze doświetlona i wspierała kreatywną pracę. A co się stanie gdy klient zorganizuje miejsce do warsztatu w ogrodzie?

KLIENT:
Firma BISDN została założona w 2012 r. w Berlinie i postawiła sobie za cel rozwój oprogramowania niezbędnego w szybko zmieniającym się świecie sieci definiowanych programowo. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie telekomunikacji i sieci centrów danych, BISDN koncentruje się na wysokowydajnym przełączaniu typu whitebox i otwartych rozwiązaniach oprogramowania sieciowego.

POTRZEBA:
Zespół pracował nad innowacyjnym produktem już ponad rok. Priorytetem było ukończyć pilnie pierwszą wersją produktu, która mogłaby zostać przekazana do użytkowników oraz inwestorów.

Fotografia: Przełomowy moment przeglądu backloga produktu. Product Owner stanął przed trudnymi decyzjami czego nie zrobimy w pierwszej wersji produktu.

WYZWANIE:
Zespół to doświadczeni i ambitni inżynierowie i programiści, którzy mieli okazję wcześniej poznać Agile i metodę Scrum, ale z jakiś powodów nie zadziałało. Kluczowym wyzwaniem było sprawić, żeby zespół uwierzył w zwinne metodę pracy i konsekwentnie używał ustalonych metod i narzędzi.

Fotografia: Podsumowanie kluczowych wniosków z Retrospektywy.

ROZWIĄZANIE:
Warsztaty rozpoczęliśmy od Retrospektywy zespołowej, następnie przeprowadziliśmy warsztaty Agile. W kolejnym etapie Błażej brał udział w podsumowaniach i planowaniu kolejnych sprintów. Dzięki temu zespół miał okazję zrozumieć działanie metody Scrum na konkretnym przykładzie. Ostatecznym etapem były konsultacje dla Product Owner’a mające na celu poprawić skuteczność priorytetyzacji i definiowania wartości biznesowej poszczególnych elementów backlog’a produktu.

REZULTATY:

spotkajmy się na ZOOMie i porozmawiajmy o Twoich potrzebach